Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Očevidnici i Evidencije

Očevidnici i Evidencije

 

UPUTE - Aplikacija ReDGO-OGO

Autentifikacija korisnika – upute za javnog korisnika bez upisane kontakt e-mail adrese

 

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Uputa za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

UPUTE ZA OPORABITELJA - Upute za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Očevidnik sakupljača i oporabitelja (popis)


Očevidnik nusproizvoda

Uputa za upis u Očevidnik nusproizvoda

Očevidnik nusproizvoda (popis)


Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

Uputa za upis u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

Evidencija prijevoznika otpada (popis)

Evidencija posrednika otpadom (popis)

Evidencija trgovaca otpadom (popis)

Evidencija reciklažnih dvorišta (popis)


Evidencija centara za ponovnu uporabu

Upute za upis u Evidenciju centara za ponovnu uporabu


Izmjena podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti

Izmjenu podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti u postojećim očevidnicima i evidencijama korisnici samostalno obavljaju u aplikaciji. Upute i informacije o navedenom dostupne su u gore navedenim uputama „Autentifikacija korisnika“

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA