Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Aktivni natječaji

Aktivni natječaji

Natječaj za upis učenika u Srednjoškolski đački dom u Zadru u školskoj godini 2024./2025.


OBJAVLJENO 14. lipnja 2024. godine

Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole


OBJAVLJENO 7. lipnja 2024. godine

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2024. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicije Ostali neraspoređeni programi u kulturi


OBJAVLJENO 5. lipnja 2024. godine

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2024. godinu


OBJAVLJENO 31. svibnja 2024. godine

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2024. godinu


OBJAVLJENO 16. travnja 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 16. travnja 2024. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 17. svibnja 2024. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

 

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u športu Zadarske županije za 2024. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicije Ostali neraspoređeni programi u športu


OBJAVLJENO 11. travnja 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 11. travnja 2024. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: magdalena.dilber@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 4. travnja 2024. godine

Javni poziv za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 29. veljače 2024. godine

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


OBJAVLJENO 26. veljače 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 26.02.2024. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 27.03.2024. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije


OBJAVLJENO 14. svibnja 2024. godine

OBJAVLJENO 11. ožujka 2024. godine

OBJAVLJENO 22. veljače 2024. godine

JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 13. veljače 2024. godine

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 31. siječnja 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 31.01.2024.. godine

Krajnji rok za podnošenje prijava: 01.03.2024. godine

Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: podrska@som-system.com

INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika


OBJAVLJENO 25. siječnja 2024. godine

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 26. veljače 2024. godine na adresu:

Zadarska županija

Županijska skupština

Odbor za izbor i imenovanja

Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom

„Prijedlog kandidata za  izbor članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih  zamjenika“

NE OTVARATI

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Psihijatrijske bolnice Ugljan


OBJAVLJENO 19. prosinca 2023. godine

POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


OBJAVLJENO 10. siječnja 2024. godine

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2024. godini


OBJAVLJENO 19. siječnja 2024. godine

OBJAVLJENO 8. prosinca 2023. godine

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zadarsku županiju u 2024. godini


OBJAVLJENO 19. siječnja 2024. godine

OBJAVLJENO 8. prosinca 2023. godine

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2024. godini


OBJAVLJENO 29. prosinca 2023. godine

OBJAVLJENO 8. prosinca 2023. godine

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno programu kreditiranja privatnih iznajmljivača na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 29. listopada 2023. godine

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 29. rujna 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 29. rujna 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. listopada 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: magdalena.dilber@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Javni proziv za predlaganje programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 29. rujna 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 29. rujna 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. listopada 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: magdalena.dilber@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Javni proziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 29. rujna 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 29. rujna 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. listopada 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: magdalena.dilber@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje IT poduzetništva na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 15. rujna 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 15. rujna 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 31. listopada 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 11. rujna 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 11. rujna 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 11. listopada 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: marina.viduka@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.


OBJAVLJENO 11. kolovoza 2023. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u Zadru, Ulica Šimuna Kožičića Benje 2


OBJAVLJENO 10. listopada 2023. godine

OBJAVLJENO 19. srpnja 2023. godine

Natječaj za upis učenika u Srednjoškolski đački dom u Zadru u školskoj godini 2023./2024.


OBJAVLJENO 21. lipnja 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 21. lipnja 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. srpnja 2023. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Poljoprivrednici kojima je Ekonomska veličina gospodarstva iz AGRONET-a nula iz razloga što navedeni sustav nije ažuriran, mogu se obratiti Upravi za stručnu podršku razvoja poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede koja će im izdati važeći dokument koji mogu priložiti u sklopu Javnog poziva, a umjesto Ekonomske veličine gospodarstva iz AGRONET-a.

Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolje iznajmljivače u ZŽ za 2023. godinu


OBJAVLJENO 20. lipnja 2023. godine - Rok prijave produljuje se do 30. rujna 2023.

Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.


OBJAVLJENO 16. lipnja 2023. godine

Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2023. godinu


OBJAVLJENO 5. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji


OBJAVLJENO 23. svibnja 2023. godine

Program za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu


OBJAVLJENO 5. travnja 2023. godine

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u tehničkoj kulturi


OBJAVLJENO 31. ožujka 2023. godine

Javni natječaj za prodaju vozila


OBJAVLJENO 7. travnja 2023. godine

OBJAVLJENO 21. ožujka 2023. godine

Javni natječaj za prodaju vozila


OBJAVLJENO 28. veljače 2023. godine

JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2023. godinu


OBJAVLJENO 16. veljače 2023. godine

Javni natječaj za prodaju vozila


OBJAVLJENO 13. veljače 2023. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda


OBJAVLJENO 26. siječnja 2023. godine

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


OBJAVLJENO 16. siječnja 2023. godine

Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku, odnosno do 15.veljače 2023. godine.

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


OBJAVLJENO 16. siječnja 2023. godine

Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku, odnosno do 15.veljače 2023. godine.

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 9.1.2023.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za za poticanje razvoja STARTUP-ova za 2022.


DATUM OBJAVE 22.11.2022.

DATUM OBJAVE 20.10.2022.

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Zadarske županije


DATUM OBJAVE 14.10.2022.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu


DATUM OBJAVE 13.09.2022.

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u prosvjeti


DATUM OBJAVE 23.03.2022.

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA