Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za zdravstvo

Upravni odjel za zdravstvo

Upravni odjel za zdravstvo obavlja normativno pravne, upravne, analitičko planske , koordinacijske, administrativne i druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnosi na djelatnost zdravstva te daje suglasnost i mišljenja nadležnih tijela županija o aktima i prijedlozima zdravstvenih ustanova. Obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u RH koje su nesposobne za samostalni život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi te poslove koji se odnose na evidenciju o nabavljenim i izdanim lijekovima što sadrže opojne droge i psihotropne tvari.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA