Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

SAVJET ZA ZDRAVLJE

Savjet za zdravlje

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti određeno je da se u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za zdravlje.

Zadaće Savjeta za zdravlje Zadarske županije:


 • davati mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Zadarskoj županije
 • predlagati mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji
 • sudjelovati u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Zadarske županije
 • usmjeravati zdravstvenu politiku
 • planirati zdravstvenu zaštitu u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovnika Zadarske županije

Prijedlozi i preporuke Savjeta za zdravlje Zadarske županije koriste se za kreiranje strateških dokumenata županijske zdravstvene politike i ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite./p>

Članovi Savjeta za zdravlje Zadarske županije su:


 1. mr.sc Vitomir Višić, dr. med. spec., predsjednik
 2. Miljenko Ljoka, dr. med. spec.
 3. Marina Nekić Borčilo,dr. med. spec.
 4. Jure Brižić, oec.
 5. Jelena Milin, mag. soc. rad.
 6. Ljiljana Klarin, dr. med. spec.
 7. mr.sc. Renata Bek, dr. med.
 8. Ana Petrić, dr. med. spec.
 9. Hrvoje Vuković, dr. med. spec.
 10. Dajana Subić, med. sest.
 11. Šime Lisica, bacc.oec.
 12. Mislav Radoš, dr. dent. med.
 13. Antun Čačić, bacc.med.techn.
 14. dr.sc. Zvjezdan Penezić
 15. dr.sc. Franka Krajnović, prof.

 

Ako korisnici zdravstvene zaštite, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, mogu se obratiti Savjetu za zdravlje.

Zadarska županija, Savjet za zdravlje, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA