Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka te obavlja i druge poslove sukladno zakonu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike te koordinaciju i vrednovanje prijava prioritetnih i razvojnih projekta značajnih za Zadarsku županiju. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje s potencijalnim izvorima financiranja s naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih tijela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na poljoprivredu, šumarstvo i šume te poslove uspostavljanja i vođenja upisnika dobavljača božićnih drvaca.

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr

 

- INOVAcija

- AGRRA

- Zadra NOVA

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA