Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Korisni linkovi

Korisni linkovi

AGRRA - http://www.agrra.hr/

AGROTURIZAM, Putevi vina, ulja i sira zadarskog kraja - http://www.agroturizam-zadar.hr/

Ministarstvo poljoprivrede - https://poljoprivreda.gov.hr/

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu - https://www.hapih.hr/

HGK Županijska komora Zadar - https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-zadar

Državni hidrometeorološki zavod - http://www.meteo.hr/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - http://www.apprrr.hr/

Obrtnička komora Zadarske županije - https://www.obrtnicka-komora-zadar.hr/

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA