Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pretinac za zahtjeve s elektroničkim potpisom

Svoje zahtjeve upravnim tijelima Zadarske županije stranke mogu uputiti i u elektroničkom obliku.NAPOMENA:

Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku smatrat će se vlastoručno potpisanim samo ukoliko su potpisani s elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu («Narodne novine» 10/02, 80/08, 30/14)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA