Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila, poslove uredskog poslovanja i opće zajedničke poslove, te rješava o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora.

 

Program rada Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove za 2021. godinu

 

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA