Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Vijeća i predstavnici/e nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji

Vijeća i predstavnici/e nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.


Nakon održanih redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svibnju 2023. godine, u Zadarskoj županiji djeluju vijeća albanske i srpske nacionalne manjine te izabrani predstavnici bošnjačke i slovenske nacionalne manjine.


Vijeće albanske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji

Predsjednik vijeća: NIKOLLE PREKPALAJ

Zamjenik predsjednika: MIRSAD HAVZIU

Članovi/ce vijeća: ŠEFKI ALIY, NUSRET OSMANOVIĆ, GJON PREKPALAJ, IRFAN OSMANOVIĆ, DJON KOLJDJERAJ, IGOR KOLJDJERAJ, AGIM HAVZIU, GJER KOLGJERAJ, MIHILL KOLGJERAJ, JOZEF PREKPALAJ, RASIM ALIU, ALMIR HAVZIU, ROZE KOLJDJERAJ, LJUMNJAN ALIU, ABEDIN MAHAJ, SANI ALIU, ARTA DODAJ, KRISTIJAN PRENKPALJAJ, LJUAN ČOLLAKU, URIM MEMQAJ, ANTON DEDAJ, ŠYĆERI LUSHAJ, ADEM SHALA


Vijeće srpske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji

Predsjednik  vijeća: VESELKO ĆAKIĆ

Zamjenik predsjednika vijeća: MILAN MILIĆ

Članovi/ce vijeća: DRAGAN VUKAS, NEBOJŠA RAĐENOVIĆ, RAJKA RAĐENOVIĆ, SRETKO CRNOKRAK, ŽARKO MILIĆ, MILAN DRAČA, JELENA ŠVONJA, GOJKO DRČA, DJUKA KATARIINA VRCELJ, RAJKO OBRADOVIĆ, TANJA SANKOVIĆ, GRUICA GULIĆ, DUŠAN LAKIĆ, ŠPIRO GNJATOVIĆ, MILAN BUDIMIR, TANJA RASTOVIĆ, DMITAR LEŽAJA, MILORAD MATIĆ, ŽELJKO MEDIĆ, MILENA PUALIĆ, DRAGOSLAV VESELINOVIĆ, VESNA TASIĆ, ALEKSANDRA RASTOVIĆ PAVLIČIĆ


Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji:

HASE SALIHOVIĆ

Zamjenik predstavnika:

Ismet Seferagić


Predstavnica slovenske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji:

RAFAELA ŠTULINA

Zamjenica predstavnice:

Darja Jusup

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA