Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Vijeća i predstavnici/e nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji

Vijeća i predstavnici/e nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.


Nakon održanih redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svibnju 2019. godine, u  Zadarskoj županiji djeluju vijeća albanske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine te izabrani predstavnici crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.


Vijeće albanske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji

Predsjednik vijeća: ŠEFKI ALIY

Zamjenik predsjednika: SALIH BUČAJ

Članovi/ce vijeća: BAVTI ABDULAI, SAMET BEĆIRI, ALFRED DEDAJ, ANTON DEDAJ, ARBEN DEDAJ, ILIR DEDAJ, LON DEDAJ, NORBERT DEDAJ, ARTA DODAJ, LEONARD GEGAJ, VAHID GEGOLAJ, PRENK GOJANI, AGIM HAVZIU, ALMIR HAVZIU, MIHILL KOLGJERAJ, DJON KOLJDJERAJ, IGOR KOLJDJERAJ, ROZE KOLJDJERAJ, NUSRET OSMANOVIĆ, NIKOLLE PREKPALAJ, PAL PREKPALAJ, TEUTA SERREQI JURIĆ I GJON ZIMAJ


Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji

Predsjednik vijeća: HASE SALIHOVIĆ

Zamjenik predsjednika: ISMET SEFERAGIĆ

Članovi/ce vijeća: EMIRA ALIDŽANOVIĆ, ENVER ALIDŽANOVIĆ, ALMA BAŠIĆ, ĆAMIL BAŠIĆ, EMA BEGOVIĆ, JASMIN BEGOVIĆ, SAUDA BEGOVIĆ, ALMASA ČERIMIĆ, ISMET ČERIMIĆ, JUSMIR FELIĆ, MERVANA FISHER, SENITA HADŽIĆ, SILVAD HADŽIĆ, SMAIL KAPIĆ, MIRSAD MUŠIĆ, NIJAZ PERVIZ, FATIMA SALIHOVIĆ, DAMIR SMAILOVIĆ, SAFETA SMAILOVIĆ, HIKMETA SOLDO, ŠERO VELIĆ, MUHAMED ŽERIĆ, SENIJA ŽERIĆ


Vijeće srpske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji

Predsjednik  vijeća: VESELKO ĆAKIĆ

Zamjenik predsjednika vijeća: MILAN MILIĆ

Članovi/ce vijeća: NIKOLA BOLTA, MILAN BUDIMIR, SRETKO CRNOKRAK, GOJKO DRČA, ŠPIRO GNJATOVIĆ, DUŠAN LAKIĆ, DMITAR LEŽAJA, MILORAD MATIĆ, ŽELJKO MEDIĆ, ŽARKO MILIĆ, MILORAD OLUIĆ, ŽIVKO OLUIĆ, MILENA PUALIĆ, MIRJANA RADIĆ, NEBOJŠA RAĐENOVIĆ, RAJKA RAĐENOVIĆ, JELENA RASTOVIĆ, ALEKSANDRA RASTOVIĆ PAVLIČIĆ, VESNA TASIĆ, MILENKO VOJVODIĆ, DJUKA KATARIINA VRCELJ, GORAN VRCELJ I STANKO VUKADINOVIĆ


Predstavnik crnogorske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji:

RAIČ BABOVIĆ


Predstavnica makedonske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji:

MIRJANA MAJIĆ


Predstavnica slovenske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji:

RAFAELA ŠTULINA

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA