Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

 

Kontakti:


PROČELNIK

Nikica Miletić, dipl.oec.,

023/ 350-373

nikica.miletic@zadarska-zupanija.hr

 

Odsjek za javnu nabavu


POMOĆNICA PROČELNIKA

Anita Mijić, diplomirani turistički komunikolog

023/350-317

anita.mijic@zadarska-zupanija.hr

Mira Orlović, referentica

023/350-300

orlovic@zadarska-zupanija.hr

 

Odsjek za upravljanje imovinom


POMOĆNIK PROČELNIKA

Martin Varenina, dipl.iur.

023/ 350-344

martin.varenina@zadarska-zupanija.hr

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA