Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za imovinsko pravne poslove

 

Upravno područje imovinsko-pravnih poslova

Utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, utvrđivanje prava vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koji nije podnesen zahtjev za naknadu ili je zahtjev pravomoćno odbijen, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za izvlaštene nekretnine te sklapanje nagodbe sa snagom ovršne isprave, provođenje započetih postupaka eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju („Narodne novine“, br. 9/94.), donijeto konačno rješenje i postupke određivanja naknade u kojima nije donijeta pravomoćna odluka ili ako ta rješenja, odnosno odluke budu poništene ili ukinute, prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, donošenje odluke u pokrenutim postupcima za uređenje imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini, donošenje dopunskih odluka u pravomoćno dovršenim postupcima agrarne reforme i kolonizacije te izdavanje uvjerenja i očitovanja o podnesenim zahtjevima kao i o podacima za koje se vodi službena i neslužbena evidencija.

 

Odsjek za imovinsko pravne poslove i stambeno zbrinjavanje

VODITELJ ODSJEKA
Jurica Vučetić, dipl.iur.
023/350-102
023/350-173
jurica.vucetic@zadarska-zupanija.hr


Pododsjek za imovinsko pravne poslove

Ured na adresi
Kralja Stjepana Držislava 1, Zadar

Radno vrijeme:
od 7:30 - 15:30

Prijem stranaka:
od 8:00 - 12:00 sati 

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

VODITELJ
Lovre Portada, mag. iur.
023/501-211
lovre.portada@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Božena Fraćin, dipl. iur.
023/501-209
bozena.fracin@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Višnja Batur Ropuš, dipl. iur.
023/501-210
visnja.batur.ropus@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK
Luko Denona, dipl. iur.
023/501-208
luko.denona@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Antonia Pavlović, mag.iur.
023/350-201
antonia.pavlovic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Karla Kamber, mag.iur.
023/350-203
karla.kamber@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Hrvoje Šimičević, dipl.iur.
023/385-553
hrvoje.simicevic@zadarska-zupanija.hr
Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1

REFERENTICA
Marijana Dukić
023/501-207
marijana.dukic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Zrinka Marušić
023/211-167
zrinka.marusic.ivanisevic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Zdravka Perić
023/213 - 439
zdravka.peric@zadarska-zupanija.hr

Pododsjek za stambeno zbrinjavanje


Ured na adresi
Zadar, Braće Vranjanina 11

Radno vrijeme:
od 7:30 - 15:30

Prijem stranaka:
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 8:00 - 12:00 sati

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

VODITELJICA
Slava Jerić, dipl. iur.
023/251-340
023/251-356
023/251-368
slava.jeric@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Sanja Kujundžić, dipl. učiteljica
023/629-076
sanja.kujundzic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Nevenka Maričić, dipl. pol.
023/629-076
nevenka.maricic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Marin Žaja, dipl.oecc.
023/251-340
023/251-356
023/251-368
marin.zaja@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Jagoda Buterin
023/251-340
023/251-356
023/251-368
jagoda.buterin@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Nereida Jović
023/251-340
023/251-356
023/251-368
nereida.jovic@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA