Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Natječaji

Natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Zadru, Ulica Šimuna Kožičića Benje 2

DATUM OBJAVE 19.7.2023.


Javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 4.1.2023.


Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 7.12.2022.Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 7.12.2022.JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 4.11.2022.JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 4.10.2022.JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 13.9.2022.JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 8.6.2022.JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda

DATUM OBJAVE 13.5.2022.Javni natječaj za prodaju nekretnine prikupljanjem pismenih ponuda

DATUM OBJAVE 20.12.2019.Javni poziv za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog prostora na području grada Zadra

DATUM OBJAVE 10.10.2019.Javni natječaj za prodaju nekretnine Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2

DATUM OBJAVE 15.2.2019Javni natječaj za prodaju nekretnine Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2

DATUM OBJAVE 23.11.2018.IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA