Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije

 

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije 35/21, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) potpisan je 30. studenoga 2021. godine, a i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine, osim članka 53. koji se primjenjuje od dana zaključenja Ugovora.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovog Ugovora ugovorne strane imenuju zajedničko povjerenstvo. Povjerenstvo ima 6 (šest) članova, od kojih svaka ugovorna strana imenuje 3 (tri).

Povjerenstvo:

- daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora,

- daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka Kolektivnog ugovora,

- prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora.

Za članove zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora u ime Zadarske županije imenovane su:

  1. Milena Ikić, dipl.iur.,
  2. Bibijana Baričević, dipl.oec. i
  3. Katarina Miletić, dipl.iur.

Za članove zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora u ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske imenovane su:

  1. Iva Bolanča, dipl.iur.,
  2. Ljiljana Marelić, struč.spec.ing.aedif. i
  3. Daniela Nižić, prof.

Sjedište Povjerenstva je u Zadarskoj županiji, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Povjerenstvo donosi Pravilnik o radu. Povjerenstvo donosi sve odluke većinom glasova, od ukupnog broja članova.

Ugovorne strane su se dužne pridržavati danog tumačenja.

Upiti za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora zaprimaju se na adresi Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar odnosno na službenu e-mail adresu Zadarske županije zupanija@zadarska-zupanija.hr s naznakom „Za zajedničko Povjerenstvo za tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora“. Tumačenja zajedničkog Povjerenstva objavit će se na mrežnoj stranici Zadarske županije na podstranici Upravni odjeli/Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove/Kolektivni ugovor.

 

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 35/21)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA