Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 113/2021 i mrežnim stranicama Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 20. listopada 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 28. listopada 2021. godine.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 113/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 20. listopada 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 28. listopada 2021. godine.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, Odsjek za zajedničke poslove


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 108/2021 i mrežnim stranicama Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 6. listopada 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 14. listopada 2021. godine.

Oglas za prijam savjetnika u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, Odsjek za zajedničke poslove


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 6. listopada 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 14. listopada 2021. godine.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave, Odsjek za društvene djelatnosti, Pododsjek za rad, zdravstvo i socijalnu skrb


OBJAVLJENO 22. rujna 2021. godine

Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 94/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 27. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 6. rujna 2021. godine.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


OBJAVLJENO 14. listopada 2021. godine

OBJAVLJENO 17. rujna 2021. godine

Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 92/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 20. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 30. kolovoza 2021. godine.

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade


OBJAVLJENO 1. rujna 2021. godine

Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 90/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 13. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 23. kolovoza 2021. godine.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


OBJAVLJENO 26. kolovoza 2021. godine

Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 87/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 04. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 19. kolovoza 2021. godine.

Javni natječaj za prijam samostalnog upravnog referenta za povjerene poslove u Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave


OBJAVLJENO 14. listopada 2021. godine

OBJAVLJENO 23. kolovoza 2021. godine

Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 87/2021 i mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 04. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za prijavu na javni natječaj 12. kolovoza 2021. godine

Oglas za prijam savjetnika za socijalnu skrb, udruge i mlade u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.


OBJAVLJENO 19. kolovoza 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 6. kolovoza 2021. godine.

OBJAVLJENO 29. srpnja 2021. godine

Javni natječaj za prijam referenta u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 14/2021 i mrežnim stranicama Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 11. lipnja 2021. godine

OBJAVLJENO 03. ožujka 2021. godine

OBJAVLJENO 12. veljače 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 22. veljače 2021. godine.

 

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA