Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, "Narodne novine" broj 92/08., kojeg je Vlada RH donijela u srpnju 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.
Subjekti koji sudjeluju u provedbi Plana su: Stožer za provedbu Plana intervencija kojeg imenuje Vlada RH, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci i Županijski operativni centar kojeg imenuje župan.

Stožer za provedbu Plana intervencija kojeg imenuje Vlada RH djeluje ako onečišćenje opasnim i štetnim tvarima ili izvanrednim prirodnim događajem u moru može ugroziti morski okoliš, zdravlje ljudi i gospodarsku uporabu mora i može imati posljedice za dvije ili više županija ili kada je količina onečišćena uljem i/ili smjesom ulja veća od 2.000 m³. Zapovjedno djelovanje provodi Stožer, a koordinativno djelovanje Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u suradnji sa Županijskim operativnim centrima.

Županijski operativni centar djeluje ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti morski okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području njegovog djelovanja te ukoliko količina onečišćena uljem i/ili smjesom ulja iznosi do  2.000 m³.

Rješenje o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova Operativnog centra Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji Župan je donio u siječnju 2021. godine.

Planom je određeno da su županije dužne izraditi i donijeti svoje planove, a do donošenja županijskog plana intervencija na odgovarajući način se primjenjuju odredbe državnog Plana.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji Županijska skupština Zadarske županije donijela je na sjednici održanoj 26. studenog 2010. godine.


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA