Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije

Zakonom o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04.,111/06. i 60/08.) određeni su planski dokumenti gospodarenja otpadom i to: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom, gradski, odnosno općinski plan gospodarenja otpadom te plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada. Županijski plan gospodarenja otpadom donosi županijska skupština za razdoblje od osam godina.
Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi Hrvatski sabor je donio Strategiju gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/05.). Svrha Strategije je uspostaviti okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti.
Na temelju Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine ("Narodne novine" broj 85/07.).

Usvajanjem tih dokumenata ostvarene su pretpostavke za izradu Plana gospodarenja otpadom Zadarske županije, a donesen je na sjednici Skupštine Zadarske županije, održanoj 17. srpnja 2009. godine.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA