Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o., Zadar


datum objave: 11.04.2024.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom SOLUTION d.o.o., Zadar


datum objave: 20.09.2021.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva CENTAR ZA OTPAD d.o.o.


datum objave: 25.03.2021.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva DS Smith Unijapapira Croatia d.o.o.


datum objave: 01.02.2021.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o.


datum objave: 14.01.2021.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom BENKOVIĆ d.o.o., Benkovac


datum objave: 15.12.2020.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva COLAS HRVATSKA d.d.


datum objave: 12.10.2020.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO RECENS d.o.o., Zadar


datum objave: 09.06.2020.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRABAG d.o.o., Zagreb


datum objave: 25.05.2020.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom MARINKO ZUBČIĆ, obrt za pripremne radove na gradilištu


datum objave: 08.05.2020.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom EKO RECENS d.o.o., Zadar


datum objave: 18.12.2019.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom COLAS HRVATSKA d.d., Varaždin


datum objave: 30.07.2019.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom EKO RECENS d.o.o., Zadar


datum objave: 16.05.2019.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom MARINKO ZUBČIĆ, obrt za pripremne radove na gradilištu, Murvica


datum objave: 05.12.2018

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom V.D.M. PROMET d.o.o., Zagreb, ponovljeni postupak


datum objave: 25.09.2018

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom V.D.M. PROMET d.o.o., Zagreb


datum objave: 31.08.2018

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o Zadar


datum objave: 04.07.2018

MARINKO ZUBČIĆ, obrt za pripremne radove na gradilištu


datum objave: 03.04.2018

Ciklon d.o.o. Zadar


datum objave: 13.03.2018

SOLUTION d.o.o. Zadar


datum objave: 03.08.2017

LOŠI P.O. PAKOŠTANE


datum objave: 13.06.2017

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. Zadar


datum objave: 20.10.2015

GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. , Gračac


datum objave: 10.3.2016

EKO METAL d.o.o. , Visočane


datum objave: 18.3.2016

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o. Zagreb


datum objave: 24.3.2016

ČISTOĆA PAG d.o.o. , Pag


datum objave: 28.07.2016

BOŠANA d.o.o.,Biogad n/m


datum objave: 11.1.2017

CENTAR ZA OTPAD d.o.o. Zagreb


datum objave: 25.1.2017

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA