Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakti

Kontakti

PROČELNIK

Olivio Meštrović, dipl.inž.geod.

023 350-356

olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PRIRODE I KOMUNALNE POSLOVE

Josip Matić, dipl.iur.

023 350-351

josip.matic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Helen Bošković Begić, prof.

023/350-356

023/350-355

helen.boskovic.begic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Zvonimir Dorkin, prof.

023/350-357

zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Ivka Čorić, mag.iur.univ.spec.

023/350-318

ivka-coric@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Mateja Palunčić, dipl.inž.preh.teh.

023/350-389

paluncic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Antonela Zrilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.

023/350-388

antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

mateja.paluncic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE I KOMUNALNE POSLOVE

Petra Taraš, mag. iur.

023/350-351

petra.taras@zadarska-zupanija.hr

Poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje

SJEDIŠTE ZADAR

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke referenti primaju utorkom od 08:30 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici primaju se utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Informacije na pultu (soba br. 10) četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Fra Brne Krnarutića 13/1, 23000 Zadar

023/254-772


ZAMJENIK PROČELNIKA

Željko Letinić, dipl.iur.

023/254-777

zeljko.letinic@zadarska-zupanija.hr

ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Gordana Sturnela

023/254-775

gordana.sturnela@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Ivona Cota, mag.iur.

023/254-770

ivona.cota@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Jurin, dipl.iur.

023/254-779

mirjana.jurin@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ljiljana Marelić, ing.građ.

023/254-781

ljiljana.marelic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vera Kalmeta Mustač, ing.građ.

023/254-776

vera.kalmeta.mustac@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Jagoda Šarunić Ratković, ing.građ.

023/254-780

jagoda.sarunic.ratkovic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Zdenka Kamenečki, ing.građ.

023/254-787

zdenka.kamenecki@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTRONO UREĐENJE I GRADNJU

Marijo Vigan, up. p.

023/254-787

marijo.vigan@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danijela Škara, ing.građ.

023/254-785

danijela.skara@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milica Celent, građ.teh.

023/254-774

milica.celent@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Petar Mandić, arh.teh.

023/254-781

petar.mandic@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Drago Brkić, građ.teh.

023/254-774

drago.brkic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


VIŠA STRUČNA SURADNICA

Ana Vidaić, dipl.tur.komunikolog

023/254-786

ana.vidaic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Tomislava Stanišić

023/254-773

tomislava.stanisic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Ana Vukić

023/254-773

ana.vukic@zadarska-zupanija.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uporabne dozvole za zgrade u obnovi evidencija vrijednosti nekretnina


Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica se nalazi na adresi Brne Krnarutića 13/I, Zadar i za stranke radi radnim danom od 08:30 do 12:00 sati

Stjepana Radića 2f , 23000 Zadar

023/400-230

023/400-253


POMOĆNIK PROČELNIKA

Igor Bačić, dipl.ing.građ.

023/400-246

igor.bacic@zadarska-zupanija.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada:


STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sanja Barać, ing. arh.

023/400-233

sanja.barac@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ira Fabijanić, bacc. admin. publ.

023/400-242

ira.fabijanic@zadarska-zupanija.hr

Uporabne dozvole za zgrade u obnovi


STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Božena Forko, ing. građ.

023/400-236

bozena.forko@zadarska-zupanija.hr

 

Evidencija vrijednosti nekretnina:


STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ivana Demo, bacc.admin.publ.

023/400-237

ivana.demo@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ana Dundović

023/400-239

ana.dundovic@zadarska-zupanija.hr

ISPOSTAVA BENKOVAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Domobranska 2, 23420 Benkovac

fax: 023/681-390


VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST

Višnja Knežević, dipl.ing.građ.

Tel: 023 233 660

Mail: visnja.knezevic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Nikola Bezić, ing.građ.

023/681-059

nikola.bezic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Antonija Šugar-Čačić, mag.iur.

023/681-059

antonija.sugar@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE

Ljiljana Didović

023/681-299

ljiljana.didovic@zadarska-zupanija.hr

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Dr. Franje Tuđmana 82 (Bure centar), 23210 Biograd na Moru

tel: 023/384-701

fax: 023/384-794


VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST

Hajdi Vulić, dipl.ing.građ.

023/384-796

hajdi.vulic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tomislav Vrkić, dipl.iur.

023/384-792

tomislav.vrkic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ante Tokić, bacc.ing.aedif.

023/501-507

ante.tokic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mateo Badžoka, bacc.ing.aedif.

023/501-505

mateo.badzoka@zadarska-zupanija.hr

 
 

 

Pisarnica


REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Gordana Bačić

023/384-701

023/384-794

gordana.bacic@zadarska-zupanija.hr

ISPOSTAVA GRAČAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac

fax: 23/773-394


VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST

Tadija Šišić, dipl.iur.

023/773-107

tadija.sisic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Anka Knežević, up.p.

023/773-394

anka.knezevic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Antonija Markanjević

023/773-397

antonija.markanjevic@zadarska-zupanija.hr

ISPOSTAVA OBROVAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Stjepana Radića 17, 23450 Obrovac

fax: 023/689-335


VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST

Čedomir Simić, dipl.iur.

023/689-323

cedomir.simic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Ana Kljajić

023/689-323

ana.kljajic@zadarska-zupanija.hr

ISPOSTAVA PAG

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:30 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:30 do 12:00 sati

Bana Josipa Jelačića 8a, 23250 Pag

fax: 023/600-126


VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST

Katarina Hajdinić, mag.ing.arch.

023/600-116

katarina.hajdinic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Željko Maržić, dipl.ing.građ.

023/600-117

zeljko.marzic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Benko Grašo, ing.građ.

023/600-117

benko.graso@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Mirjana Sabalić

023/600-116

mirjana.sabalic@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA