Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Projekti i-SCOPE

Zadarska županija, odnosno Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, uključio se u projekt i-SCOPE koji će se realizirati u sklopu programa CIP - ICT PSP Europske komisije (Okvirni program za konkurentnost i inovacije). Projekt je usmjeren na izradu „pametne“ web aplikacije bazirane na geometrijskim, semantičkim, morfološkim i strukturnim obilježjima na gradskoj razini. Web platforma biti će dizajnirana putem posljednje generacije 3D Urbanog informacijskog modela (UIM), razvijenog prema točnim prostornim podacima. Na toj platformi razviti će se tri različita rješenja „pametnih gradova“ koja će biti testirana na više područja (gradova) u Europskoj uniji te se svaki partner odlučuje za jedno od rješenja ovisno o vlastitim željama/potrebama:

  1. Izrada sustava potpore ljudima s posebnim potrebama (rutiranje u području grada/županije),
  2. Izrada sustava potpore iskorištavanju solarne energije (analiza osunčanosti krovova i gubitak toplinske energije kroz termalno skeniranje)
  3. Izrada aplikacije - potpore izradi karte buke (aplikacija kojom javnost prijavljuje lokacije i tip zvučne ugroze - navedeno podaci ulaze kao podatak u daljnja računanja karata buke).

Zadarska županija odlučila se za izradu sustava potpore iskorištavanju solarne energije te će korist županije, uz izradu same aplikacije, biti obuka, programska i sklopovska podrška, uključivanje u razvojne projekte zaštite okoliša,…

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.039.969,00 €, dok je Zadarskoj županiji alocirano 62.900,00 € (od čega sufinancira 50% i to kroz plaće zaposlenika uključenih u projekt), a predviđeno trajanje je 3 godine.

U projekt su uključena ukupno 22 partnera, od čega je 13 tehničkih partnera koji će biti angažirani na izradi aplikacija te 9 partnera korisnika (gradovi i regije). Sa područja Hrvatske, uz Zadarsku županiju, uključen je Grad Zagreb kao partner korisnik te tvrtka Geofoto d.o.o. iz Zagreba kao tehnički partner.

Ostali partneri korisnici su: Općina Inđija, Srbija, Grad Baia Mare, Rumunjska, Grad Beč, Austrija, Općina Drama, Grčka, Grad Newcastle, Velika Britanija, Grad Trento, Italija i Regija Lazio, Italija. Partner koordinator projekta je tvrtka Fondazione Graphitech iz Trenta, Italija.

Provedba projekta započela je dana 15. siječnja 2012. godine nakon što je Zadarska županija prethodno potpisala Ugovor sa Europskom komisijom u prosincu 2011. godine, prepoznavši svoj interes u projektnim aktivnostima.

http://www.iscopeproject.net/

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz CIP-ICT Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao dijela Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost Europske unije (http://ec.europa.eu/ict_psp), broj Ugovora 297284. Za sadržaj je odgovoran projektni partner te on ne odražava nužno stavove Europske unije koja nije odgovorna za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u njemu.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA