Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije

Kao stručna podloga za pokretanje procesa IUOP-a u Zadarskoj županiji, u rujnu 2003. godine izrađena je Studija korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije koja je prvi korak u uspostavi procesa IUOP-a gdje se kroz definirane strateške ciljeve nude najprikladniji odgovori s ciljem unaprjeđivanja sustava planiranja i upravljanja te postizanja razine održivog razvoja obalnog područja Zadarske županije.

U provedbi provedbenih mjera i ciljeva utvrđenih Studijom, tijekom 2005. godine su izrađeni i prihvaćeni Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, kao glavni program i Program praćenja stanja okoliša za područje marikulture u Zadarskoj županiji, kao prvi sektorski potprogram glavnog programa. Program praćenja stanja okoliša za područje luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, kao drugi sektorski potprogram, te zadnji sektorski potprogram, Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja otpadnim vodama na području Zadarske županije, izrađeni su 2006. godine.

Operativna provedba (monitoring) po svim Programima, odnosno ispitivanja pokazatelja praćenja u stupcu vode i sedimentu na zadanim referentnim točkama, provodi se u kontinuitetu od 2007. godine.

  1. Studija korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije
  2. Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije
  3. Program praćenja stanja okoliša za područje marikulture u Zadarskoj županiji
  4. Program praćenja stanja okoliša za područja luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene na području Zadarske županije
  5. Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja otpadnim vodama na području Zadarske županije
  6. Izvješće o ispitivanju pokazatelja praćenja u stupcu vode i sedimentu prema sektorskim programima praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije tijekom 2019. godine
  7. Izvješće o ispitivanju pokazatelja praćenja u stupcu vode i sedimentu prema sektorskim programima praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije tijekom 2021. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA