Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti okoliša određuje da Županijska skupština donosi Izvješće o stanju okoliša, koje sadrži podatke o stanju okoliša, o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš te o svim drugim nepovoljnim utjecajima na okoliš, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti, ocjenu provedenog nadzora, podatke o izrečenim kaznama, korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša te druge važne podatke za zaštitu okoliša te Program zaštite okoliša za područje Županije koji sadrži osnovne ciljeve, uvjete i mjerila zaštite okoliša u cjelini, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnim dijelovima i pojedinačnim prostornim cjelinama te razrađuje načela i smjernice zaštite sadržane u Strategiji zaštite okoliša.
Županijska skupština je u ožujku 2015. godine donijela Odluku o donošenju Programa zaštite okoliša Zadarske županije te u listopadu 2020. godine Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Zadarske županije.,

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA