Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

Infrastruktura i energetika

 

Novosti

 

 

Kontakt

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Ante Vukašina, dipl. oec.

023/350-437

ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Daniel Pavić, dipl. oec.

023/350-433

daniel.pavic@zadarska-zupanija.hr

 

 

Poveznice

 

 

Europska agencija za okoliš (EEA)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine

Nacionalni portal energetske učinkovitosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA