Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

Infrastruktura i energetika

 

Novosti

 

 

Poveznice

 

 

Europska agencija za okoliš (EEA)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine

Nacionalni portal energetske učinkovitosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA