Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakti

Kontakti

 

PROČELNIK

Lovro Jurišić, mag. ing. el.

023/350-337

jurisic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Marta Hordov, univ. spec. oec.

023/350-342

marta.hordov@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Davor Lonić, dipl. oec.

023/350-417

lonic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Ante Vukašina, dipl. oec.

023/350-437

ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA TURIZAM

Sanja Bubičić, mag. turism. cult.

023/350-430

bubicic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Maja Bugarija, mag. oec.

023/350-423

maja.bugarija@zadarska-zupanija.hr

Projekt POKRET

Elma Filipović Majica, dipl. pol

023/350-417

filipovic.majica@zadarska-zupanija.hr

Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Nena Ivanov mag. oec

023/350-423

nena.ivanov@zadarska-zupanija.hr

Projekt Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije

Tomislava Gregov struč. spec. admin. publ.

023/350-186

tomislava.gregov@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA