Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na gospodarstvo, poslove u svezi obavljanja djelatnosti obrta, ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu, djelatnost trgovine, poslove utvrđivanje ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, utvrđivanje razloga za prestanak zadruga, te pogrebničke djelatnosti.

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA