Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Odgovorno i održivo ribarstvo na Jadranu kroz inovativne tehnologije i jadranske riblje proizvode - projekt PRIZEFISH

Posted On Petak, 06 kolovoza 2021 08:52

Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 €, od je čega 85% financirano iz ERDF.

Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo jadransko more! -  krilatica je projekta čija je provedba započela 1. 1. 2019. i traje do 31.12.2021. U projekt su uključena tijela državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, istraživačke i obrazovne institucije te proizvođačke organizacije, ukupno 8 talijanskih i 6 hrvatskih partnera, koji na temelju zajedničke suradnje rade na razvijanju inovativnih ribljih proizvoda s oznakom dodane vrijednosti koristeći se inovativnim alatima i tehnologijama i razvijanjem novih načina marketinške prezentacije.

Vodeći partner je Sveučilište u Bolognji a ostali partneri su: Zadarska županija(HR), Institut za oceanografiju i ribarstvo(HR),  Ministarstvo poljoprivrede(HR), Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije(HR), Ribarska zadruga Omega 3(HR), Ribarska zadruga Istra(HR), CNR: Institut morskih znanosti ISMAR(IT), ASSAM: Agencija za agrohranu regije Marche(IT), CESTHA: Eksperimentalni centar za očuvanje staništa(IT),  Srednja škola ‘Remo Brindisi’(IT), OGS: Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geofizike(IT),  Organizacija proizvođača školjkaša – Bivalvia Veneto (Jadransko more)(IT), Regija Emilia – Romagna(IT). 

U Hrvatskoj i Italiji ribolov je tradicionalna djelatnost koja će u dugoročnom smislu ostati isplativa ukoliko usvoji održive strategije. U ostvarenju cilja održivog ribarstva ribolovne aktivnosti Jadranskog bazena moraju se prilagoditi novim svjetskim trendovima korištenjem inovativnih tehnika i tehnologija što će rezultirati poboljšanjem jadranskog ribljeg sektora, boljim i učinkovitijim upravljanjem te kroz kontroliran izlov ribe dugoročnim očuvanjem naših vrijednih resursa. Uvođenje inovacija doprinosi zaštiti bioloških resursa, boljoj iskorištenosti postojećih kapaciteta i postizanju veće vrijednosti na tržištu.

Tijekom prve godine provedbe projekta u svrhu boljeg razumijevanja postojećeg stanja, upravljanja i sezonalnosti ribolova provedena je preliminarna analiza stanja ribarstva u Jadranskom moru uzimajući u obzir okoliš, socijalnu i ekonomsku važnost te tradicionalne ribarske vještine. Na osnovu dobivenih podataka izrađena su izvješća o mapiranju za Hrvatsku i Italiju.

Kroz drugu godinu provedbe radilo se na pilotiranju inovativnih tehnologija i razvijanju inovativnih proizvoda te diseminaciji projektnih ostvarenja i saznanja održavanjem sastanaka edukacija i treninga s dionicima ribarskog sektora. Napravljene su sheme i podloge certificiranja za inovativne proizvode, vodič za provedbu sljedivosti i analiza novih ribljih proizvoda. Provelo se istraživanje najboljih praksi vezanih za proizvodnju, preradu i trgovinu jadranskim ribljim proizvodima te istraživanje lanaca opskrbe za odabrane vrste jadranskih morskih proizvoda. Unutar druge godine provedbe provedeni su konzultantski sastanci s proizvođačkim organizacijama kako bi se izravno od sektora dobile informacije i mišljenja.

U suradnji državnih i znanstvenih institucija te proizvođačkih organizacija radilo se na osmišljavanju sheme certificiranja za jadransko ribarstvo koja integrira zaštitu okoliša, ekonomski i socijalni aspekt i izradile su se smjernice za Program certificiranja jadranskog odgovornog ribarstva (ARFM). Program je dobrovoljan i tijekom njegove provedbe provjerava se da li jadransko ribarstvo ispunjava stroge kriterije za “Odgovorno upravljanje ribarstvom”. Provedeno je i pilotiranje novih proizvodnih linija te se razrađuju nove marketinške prezentacije jadranskih inovativnih ribljih proizvoda koje nose oznaku dodane vrijednosti.

Unutar proizvođačke organizacije Omega 3 provedena je primjena inovativnih tehnoloških rješenja u izlovu prenamjenom postojećih usisnih pumpi koje se koriste u akvakulturi kako bi se koristile na ribarskim brodovima – plivaricama. Usisne pumpe koriste se za prekrcaj ulova iz mreže u termo spremnike, čime se smanjuje kontakt sa ulovom i oštećenja tkiva, povećava sigurnost posade te poboljšavaju uvjeti rada. Nakon adaptacija pumpe su postavljene na prvi brod plivaricu – GALO. Kao rezultat primjene inovativne tehnologije u izlovu, kroz projekt su razvijeni i inovativni načini obrade i pakiranja fileta srdele kako bi se produžio rok trajanja i svježina proizvoda.

Ribarska zadruga ISTRA je kroz projekt PRIZEFISH automatizacijom primarne obrade ribe, prenamjenom postojećeg uređaja te adaptacijom za otkoštavanje kozica razvila inovativni proizvod burger od kozica i cipla. Uslijedile su prilagodbe proizvoda u obradi i pakiranju što je rezultiralo gotovim i polugotovim ribljim proizvodom kojem je kroz upotrebu specijalne tehnologije pakiranja produžen vijek trajanja.

Talijanska organizacija proizvođača školjkaša regije Veneto, OP. Bivalvia je kroz projekt PRIZEFISH radila na održavanju MSC certifikata kroz smanjenje fizičkog oštećenja i fiziološkog stresa odbačenih primjeraka školjki. Korištenjem selektivnijeg alata radilo se na smanjenju neželjenog ulova i očuvanju resursa  te na diversifikaciji ponude putem prerade i pakiranja te na produženju roka trajanja svježeg proizvoda.

Razmjenom znanja i edukacijom ribarskog sektora, primjenom inovativnih tehnologija i procesa, razvojem inovativnih ribljih proizvoda s oznakom dodane vrijednosti doprinijeti će se većoj konkurentnost jadranskih ribljih proizvoda na tržištu EU i na drugim tržištima. Na taj način osigurati će se dodatni prihodi za proizvođačke organizacije što će dodatno motivirati ostale dionike ribarstva za uključivanje kao i za daljnje aktivnosti koji doprinose ekonomskoj održivosti, očuvanju resursa te poticanju odgovornog ribarstva.

Sva dosadašnja istraživanja, dokumenti i studije projekta PRIZEFISH dostupni su široj javnosti na službenim stranicama:

https://www.italy-croatia.eu/web/prizefish

Novosti o projektu dostupne su na društvenim stranicama projekta:

Pročitano 3969 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA