Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Rezultati projekta ForBioEnergy

Posted On Ponedjeljak, 27 travnja 2020 14:52

FORBIOENERGY- PROJEKTNI UČINAK

 

Projektne akcije provedene su kroz participativni i zajednički proces koji uključuje institucije i društvene i proizvodne organizacije na regionalnoj i lokalnoj razini.

Generirani su sljedeći glavni rezultati projekta:

Utvrđivanje zajedničkih ključnih administrativnih i tehničkih prepreka za proizvodnju šumske biomase za sve regije koje sudjeluju,

Metodologija za definiranje kriterija koji identificiraju i opisuju predjele biomase funkcionalne za iskorištavanje šumske biomase u subregionalnom i regionalnom energetskom planiranju,

Realizacija alata pod nazivom Dizajn otvorenog koda DSS za procjenu energetskog potencijala biomase. Ovaj alat je namijenjen za tijela koja donose odluke kako bi mogli procijeniti učinke različitih scenarija i pregledati troškove i koristi odluka koje će donijeti.

Metodologija za procjenu rizika i koristi utjecaja proizašlih iz proizvodnje šumske biomase. Procjena se odnosi na okolišne i socio-ekonomske komponente te usluge ekosustava.

Akcijski plan usmjeren na uspostavljanje novog regulatornog okvira i puta ishođenja dozvola koje se odnose na uporabu biomase u zaštićenim područjima. Ovaj plan sadržava preporuke i prijedloge za promjenu postojećih regulatornih propisa i pojednostavljenje puta za ishođenje dozvola za projekte proizvodnje bioenergije bazirane na šumama, kako bi se skratilo vrijeme za potrebne dozvole i poboljšala koordinacija između različitih uključenih tijela.

Realizacija alata namijenjenog Planu gospodarenja šumama za predjele biomase u zaštićenim područjima prema dva scenarija: 1) trenutni kontekst s mnogim preprekama i 2) budući scenariji bez prepreka.

Metodologija za planiranje i upravljanje održivim opskrbnim lancem agro-šuma u zaštićenim područjima. Plan je razvijen identifikacijom radnih sustava s malim utjecajem na okoliš za proizvodnju šumske biomase, identifikacijom učinkovitih sustava proizvodnje i ekstrakcije biomase u poljoprivrednim područjima unutar ili u blizini zaštićenih područja, uspostavljanjem učinkovitih i održivih modela gospodarenja opskrbnim lancem šuma -drvo- energija, definiranje tehničkih kriterija za identificiranje najprikladnijih mjesta za skladištenje biomase i mjesto postrojenja za preradu kroz identifikaciju elektrana s tehničkim karakteristikama prikladnim za osiguranje ekološke održivosti transformacije biomase.

Jačanje znanja i kompetencija ključnih sudionika u energetskom planiranju šumske biomase iz zaštićenih područja. U svakom je istraživačkom području uspostavljen „Tehnički panel“ lokalnih ključnih sudionika i organizirani tečajevi upućeni donositeljima odluka i tehničarima. Sveukupno u 4 zemlje organizirana su 24 tehnička panela i 24 tečaja obuke za prijenos prošlih i sadašnjih znanja.

Aktivnosti prijenosa znanja koordinirane su s onima za testiranje i komunikaciju kako bi izbjegli ponavljanja ili propuste, a osigurali sinergijski učinak. Aktivnosti prijenosa znanja realizirale su kroz 24 radionice i 24 treninga s ključnim akterima kojima su omogućeni prikladni alati za poboljšanje iskorištavanja biomase u energetske svrhe i stvaranje mogućih održivih modela kroz izradu paketa politika i metodologija za planiranje i optimizaciju iskorištavanja biomase u šumama u zaštićenim područjima.

Odnosi uspostavljeni u okviru prijenosa aktivnosti doprinijet će širenju znanja i rezultata stečenih tijekom provedbe projekta, ne samo na lokalnoj razini, već i na regionalnoj i nacionalnoj razini, kako bi se zastupala visoka razina ponovljivosti unutar svih područja suradnje na programu MED.

Komunikacija je bila presudna za senzibiliziranje društva o važnosti implementacije aktivnog upravljanja i zajedničke akcije za deblokiranje trenutne situacije u šumarskom sektoru, posebno u zaštićenim područjima Sredozemlja. Partneri su se koristili raznim alatima i provodili razne aktivnosti kako bi dosegli sve publike. Oni uključuju produkciju više od 70 članaka u elektroničkoj i tiskanoj verziji, 16 priča u narativnom i video miksu, opisivanje ciljeva projekta, provedenih aktivnosti, rješavanja problema, ciljanih područja, postignuti rezultati. Okupljene i podijeljene najbolje prakse, kao i promocija i širenje rezultata projekta sudjelovanjem u 28 posebnih dana, sudjelovanje na izložbama, seminarima, dodjelama nagrada, konferencijama, sajmovima. ForBioEnergy je organizirao 4 događanja u lokalnoj zajednici i 4 završne konferencije među svojim partnerskim zemljama.

 

Pročitano 3034 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA