Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić

hrv.png
eu.png

PROGRAM  RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Lokacija projekta

Sustav javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić nalazi se na granici Zadarske i Šibensko-kninske županije. Planirani obuhvat sustava navodnjavanja rasprostire se na tri jedinice lokalne samouprave. Svojim najvećim dijelom nalazi se u Gradu Skradinu i Općini Lišane Ostrovičke, dok se izrazito mali dio oko 5 ha obuhvata nalazi na području Grada Benkovca.

Obuhvat projekta

Lišansko  polje  dio  je  prostranog  Kožlovačko–morpolačkog  polja,  koje  se  proteže između Benkovca na sjeverozapadu te Morpolače i Žažvića na jugoistoku. Poljoprivredni kompleks Žažvić predstavlja uređeni dio Lišanskog polja, a obuhvaća površinu od 232 ha na kojoj je predviđena poljoprivredna proizvodnja povrća na 150 ha (oko 65% površine) i ratarskih kultura na 82 ha (oko 35% površine) u zajedničkom plodoredu.

Ciljevi projekta

  • Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe;
  •  Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati;
  •  Održivo upravljanje resursima;
  •  Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura;
  •  Poticanje konkurentnosti poljoprivrede;
  •  Zadržavanje stanovništva u ruralnom području.

Vrijednost investicije

Za izgradnju navedenog sustava navodnjavanja procijenjene vrijednosti 34.452.754,62 kn s PDV-om osigurana su sredstva  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. temeljem  Ugovora o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kojeg je Zadarska županija sklopila 11. svibnja 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koja je temeljem navedenog ugovora odobrila Zadarskoj županiji potporu u najvišem iznosu od 32.309.630,00 kuna od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore od strane RH iznosi 15%.
Planirani rok izgradnje sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić iznosi 19 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Potpisan Ugovor o financiranju sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje,          
područje Žažvić s APPRRR 11. svibnja 2017. godine

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/468-potpisani-ugovori-o-financiranju-sustava-navodnjavanja-bastica-ii-faza-podsustav-smilcic-i-lisansko-polje-podrucje-zazvic

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA