Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza-podsustav Smilčić

 


OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza - podsustav Smilčić

hrv.png
eu.png

PROGRAM  RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Lokacija projekta
Sustav javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić nalazi se na području mjesta Smilčić, na prostoru koji teritorijalno pripada Gradu Benkovcu. Zahvat je planiran na prostoru označenom kao osobito vrijedno (poljoprivredno) obradivo tlo. Prostor je isključivo poljoprivredne namjene.

Obuhvat projekta

Postojeći sustav navodnjavanja Baštica omogućuje navodnjavanje I faze 350 ha poljoprivrednih površina dijela sustava Baštica uz akumulaciju Vlačine.

Izgradnjom sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić omogućit će se navodnjavanje dodatnih 158 ha  poljoprivrednih površina u vlasništvu 43 poljoprivredna gospodarstva s kojima je sklopljen predugovor o korištenju sustava, a na  kojima  prevladavaju nasadi voćnjaka i vinograda (93 ha) te povrtlarske kulture (65 ha).

Ciljevi projekta

  • Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe;
  • Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati;
  • Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura;
  • Održivo upravljanje resursima;
  • Poticanje konkurentnosti poljoprivrede;
  • Zadržavanje stanovništva u ruralnom području. 

Vrijednost investicije
Za izgradnju navedenog sustava navodnjavanja procijenjene vrijednosti 23.151.037,50 kn s PDV-om osigurana su sredstva  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. temeljem  Ugovora o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kojeg je Zadarska županija sklopila 11. svibnja 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koja je temeljem navedenog ugovora odobrila Zadarskoj županiji potporu u najvišem iznosu od 22.889.973,00 kuna od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore od strane RH iznosi 15%.
Planirani rok izgradnje sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić  iznosi 19 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza (Smilčić).

Održan peti koordinacijski sastanak za Sustav javnog navodnjavanja Baštica II. faza-podsustav Smilčić

U tijeku radovi na izgradnji Sustava javnog navodnjavanja Baštica II. faza - podsustav Smilčić 

 

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1431-radovi-na-drugoj-fazi-bastice-do-2020-godine-160-hektara-u-sustavu-navodnjavanja

 

Potpisana tri Ugovora za sustav javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić 20. lipnja 2018. godine u Domu Zadarske županije    

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1334-potpisani-ugovori-sustava-javnog-navodnjavanja-bastica-ii-faza-smilcichttps://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1334-potpisani-ugovori-sustava-javnog-navodnjavanja-bastica-ii-faza-smilcic

Potpisan Ugovor o financiranju sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza-podsustav Smilčić s APPRRR 11. svibnja 2017. godine

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/468-potpisani-ugovori-o-financiranju-sustava-navodnjavanja-bastica-ii-faza-podsustav-smilcic-i-lisansko-polje-podrucje-zazvic

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA