Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt DORY – Capitalization actions for aDdriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based managament

 

Projekt DORY – Capitalization actions for  aDdriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based managament je projekt na kojem Zadarska županija sudjeluje kao projektni partner, a koji se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., jednog od programa Europske teritorijalne suradnje (2014-2020 Interreg V-A, Italy-Croatia CBC Programme).
Projekt je započeo 01. siječnja 2018. godine i traje do 30. lipnja 2019. godine te  ujedno predstavlja  kapitalizaciju nastavak projekta Ecosea - Zaštita, poboljšanje i integrirano upravljanje morskim okolišem i prekograničnim prirodnim resursima financiranog iz IPA programa Jadranske – prekogranične suradnje 2007. – 2013. (IPA CBC Adriatic).
Zadarska županija je u svojoj županijskoj razvojnoj strategiji 2016-2020, sukladno Zajedničkoj ribarstvenoj politici EU uvrstila i akvakulturu. Zadarska županija u svojem prostornom planu je uvrstila akvakulturu u skupinu djelatnosti koje su od interesa za Zadarsku županiju i pokrenula je proces integralnog upravljanja. Rezultat toga jesu zone određene za akvakulturu  (AZA). Posebno područje Podvelebitskog kanala i Novigradskog mora predviđeno je za uzgoj školjkaša. To područje je posebno osjetljivo i nalazi se u zoni mnogobrojnih natura 2000 područja na kopnu i u moru. S obzirom da Zadarska županija posebnu pažnju posvećuje ekološkoj održivosti razvojnih projekata, nužno je razvoj temeljiti na elementima strategije razvoja EU 2020 koje upućuju na istraživanje i razvoj te na ulaganje u čišće tehnologije. Uzgoj školjkaša temeljen na iskustvima primjene novozelandske tehnologije u Jadranskom moru, koja su stečena kroz „ECOSEA" projekt u regiji Veneto svakako predstavlja izazov za Zadarsku županiju i u skladu je sa gore navedenim strateškim odrednicama.
U okviru Work Package 4,2 (Implementation of pilot actions for sustainable aquaculture) Zadarska županija će provesti pilot projekt prijenosa novozelandske tehnologije uzgoja daganja, koja je testirana u ECOSEA projektu u regiji Veneto, na uzgojna područja Zadarske županije. Novozelandska tehnologija, u usporedbi s klasičnom uzgojnom tehnologijom, načelno omogućava ekonomski efikasniju proizvodnju uz značajno smanjenje tehnološkog otpada.
Vodeći partner projekta DORY je regija Marche u Italiji,  a projektni partneri iz Italije su regija Veneto, regija Emilia Romagna, regija Friuli Venezia Giulia i Nacionalni savjet za istraživanja CNR-ISMAR, dok projektni partneri iz Hrvatske su Zadarska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo.
Opći cilj projekta je stvaranje okvira sa uvjetima koji će omogućiti širu primjenu zajedničke vizije u pogledu održivog upravljanja ribljim resursima uzimajući u obzir biološku, ekonomsku i socijalnu kompleksnost upravljanja morskim resursima kao jednim integriranim sustavom.
Zadarska županija će provesti projekt na području gdje je već pokrenut uzgoj školjkaša „klasičnom tehnologijom " uzgoja dagnji, na plutajućim parkovima, gdje se uzgoj daganja obavlja u cjevastim mrežama (tubular nets) („čarape" ili „pergolari"),. Rast proizvodnje na tom području nije dovoljno velik i nisu iskorišteni predviđeni uzgojni kapaciteti. U tom smisli Zadarska županija provodi niz aktivnosti, od izrade razvojnih studija preko prenošenja državnih potpora male vrijednosti do uključivanja županije i samih uzgajivača u EU projekte.

Ukupan proračun projekta iznosi 934.405,00 EUR, od čega proračuna Zadarske županije iznosi 148.325,00 EUR.

 

U tijeku provođenje projekta DORY - prijenosa novozelandske tehnologije uzgoja daganja na uzgojne farme Zadarske županije

11.06.2019.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA