Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB

Savjet za socijalnu skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da seu cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za socijalnu skrb.

Zadaće Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije su:


 • predlagati donošenje socijalnog plana za područje Zadarske županije
 • planirati razvoj mreže socijalnih usluga
 • pratiti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na području Zadarske županije
 • utvrđivati stanje kapaciteta za pružanje usluga socijalne skrbi
 • pratiti dostupnosti mreže socijalnih usluga
 • utvrđivati potrebe za institucionalnom skrbi
 • utvrđivati potrebe za izvanistitucionalnim oblicima skrbi
 • davati inicijative za izmjenu mreže ustanova socijalne skrbi
 • predlagati mjere za socijalnu zaštitu skupina u većem riziku od socijalne isključenosti
 • predlagati mjere u cilju osiguravanja zdravog okoliša
 • obavljati i druge zadaće na području socijalne skrbi u svrhu ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva Županije sukladno važećim propisima

 

Članovi Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije

 

 1. Jelena Milin, dipl. soc. rad., predsjednica,  Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire
 2. Josip Vidov, univ. mag. admin. sanit., zamjenik predsjednice, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku Zadarske županije
 3. Nada Gauta, dipl. soc. rad., članica, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra
 4. Vesna Burčul, dipl. soc. rad., članica, Centar za socijalnu skrb Zadar
 5. Martina Šarin, dipl. soc. rad., članica, Centar za socijalnu skrb Benkovac
 6. Ivana Zrilić, dip.iur., članica, Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru
 7. Maja Škifić, dipl. soc. rad., članica, Obiteljski centar Zadar
 8. Dajana Sakić Grdović, mag. soc. rad., članica, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
 9. Vesna Dujić, dipl. soc. rad., članica, Dom za odrasle osobe Sv. Frane
 10. Nataša Petrušić, mag. soc. rad., članica, Dom za odrasle osobe Zemunik
 11. Barbara Čirjak, prof., članica, Centar za rehabilitaciju, Sv. Filip i Jakov
 12. Liana Brkić, mag. soc. rad., članica, Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
 13. Mirjana Tadić, soc. rad., članica, Caritas Zadarske nadbiskupije
 14. Adela Pece, mag. soc. rad., članica, Duga-udruga za pomoć ženi i djetetu
 15. Ljiljana Fabac, mag. soc. rada., članica, Udruga socijalnih radnika Zadar

 

Ako korisnici socijalnih usluga, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu i dostupnost socijalnih usluga, mogu se obratiti Savjetu za socijalnu skrb.

 

Adresa:

Zadarska županija, Savjet za socijalnu skrb, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politku.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA