Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Posted On Četvrtak, 04 srpnja 2019 15:26

U četvrtak, 4. srpnja 2019. godine održana je 12. sjednica Županijske skupštine na kojoj je prihvaćeno više točana dnevnog reda, među kojima i Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu

Prihodi i primici Zadarske županije ostvareni su u iznosu od 836.226.213,51 kuna., rashodi i izdaci  u iznosu od 804.550.719,91 kuna, a rezultat poslovanja za 2018. godinu je višak prihoda u iznosu od  31.675.493,60 kuna, od toga- Zadarska županija   8.190.469,76 kuna, a proračunski korisnici    23.485.023,84 kuna.

Prihvaćeno je i Izvješće o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu. Tijekom navedenog razdoblja, Županijska uprava za ceste obavljala je prvenstveno poslove održavanja javnih cesta na području Županije i najveći dio prihoda utrošen je za aktivnosti redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Financijskim planom za 2018. godinu planirani su prihodi u iznosu od 63.436.933,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 73.805.527,81 kuna, tj. 116,34%. Za radove redovitog održavanja u 2018. godini planirano je ukupno 44.470.547,00 kuna, a realizirano 54.709.967,06  kuna, od čega se 15.747.435,50 kuna odnosi na sanaciju šteta od elementarnih nepogoda.

Vijećnici Županijske skupštine donijeli su Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju kojim se objavljuje prijateljstvo i suradnja Zadarska županija i Regija Veneto, zbog svog zemljopisnog položaja te interesa u očuvanju svog zajedničkog najvećeg gospodarskog resursa – Jadranskog mora, imaju posebne koristi u poslovnoj suradnji, pri čemu osobit naglasak ima partnerstvo na projektima u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., jednog od programa Europske teritorijalne suradnje (2014-2020 Interreg V-A, Italy-Croatia CBC Programme) kao što su: Adri.SmArtFish, PRIZEFISH i DORY te brojni drugi. Slijedom dugogodišnje suradnje na brojnim projektima započeli su dogovori o službenoj uspostavi suradnje sa ovom talijanskom regijom, kada se raspravljalo o međunarodnoj regionalnoj suradnji na području gospodarstva, kulture i obrazovanja te ostalim mogućim aspektima suradnje između Zadarske županije i regije Veneto. Također treba spomenuti i zajedničko članstvo u okviru Jadransko-jonske euroregije što predstavlja institucionalni okvir za identifikaciju i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja. Ujedno to je model suradnje koji objedinjuje transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima širom Europe. Pitanja kojima se Jadransko-jonska euroregija bavi su: stvaranje područja mira, stabilnosti i suradnje, zaštita kulturne baštine, zaštita okoliša, održivi gospodarski razvoj posebno na području turizma, ribarstva, poljoprivrede, rješavanje prometnih i infrastrukturnih pitanja između regije Veneto i Zadarske županije.

Vijećnici su dali suglasnost Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za raspolaganje imovinom  za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe, procijenjene vrijednosti 864.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.080.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvaćena je i Odluka o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske županije U mreži javne zdravstvene službe za područje Zadarske županije za djelatnosti opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece,medicine rada, laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući. Utvrđena je ukupna potreba za 281 timom zdravstvene zaštite, a s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 257 timova. Od toga je 69 timova ugovoreno s Domom zdravlja Zadarske županije, 186 timova ugovoreno je s privatnim zdravstvenim radnicima/konceionarima Zadarske županije za obavljanje javne zdravstvene službe na području gradova i općina Zadarske županije, a preostalih 24 mjesta u mreži javne zdravstvene službe za područje Zadarske županije službe nije popunjeno.

Na Skupštini je dana suglasnost na statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta OB Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Psihijatrijske bolnice Ugljan i Doma za stare i nemoćne Zadar, te suglasnost na Statut Doma zdravlja. Doneseno je više odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  plaža i u svrhu uzgoja školjaka.

Pročitano 484 puta

Zadnje objave

studenoga 12, 2020

7,9 milijuna kuna za regulaciju vodotoka Ričina u Zadru

U Maloj vijećnici Grada Zadra potpisan je 7,9 milijuna kuna vrijedan ugovor za projekt…
listopada 21, 2020

Započela provedba projekta CUHaCHA - „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge“

Tradicionalna hrana oduvijek je igrala ključnu ulogu u kreiranju kulturološkog nasljeđa.…
listopada 15, 2020

NAJAVA 20. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

20. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. listopada…
listopada 14, 2020

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.

Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA