Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Luke

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja, na temelju tada važećeg Zakona o morskim lukama i Zakona o ustanovama, za područje Zadarske županije, 1998. godine osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije, luke za javni promet na području Zadarske županije razvrstane su prema veličini i značaju za Republiku Hrvatske u:

  • a) luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku
  • b) luke županijskog značaja
  • c) luke lokalnog značaja

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), su:

  • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
  • ukrcaj iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala
  • ukrcaj iskrcaj putnika i vozila
  • ostale gospodarske djelatnosti koje s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi.

U komunalnom dijelu luke otvorene za javni promet, za korištenje veza, sklapa se ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom na minimalno mjesec dana, a sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ 94/07, 79/08, 114/12, 47/13).

Zahtjev za komunalni vez može se popuniti on-line na stranicama Županijske lučke uprave Zadar http://www.cpa-zadar.hr/

Pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje te građenje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije koju ovlašteniku koncesije daje Županijska lučka uprava.

KONTAKT:


ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5

+385(0)23/250-565

+385(0)23/250-564

info@cpa-zadar.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA