Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Granice pomorskog dobra

Granice pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.

Župan Zadarske županije donio je odluku o osnivanju Županijskog povjerenstva za granice.

Postupak, kriterije za utvrđivanje granice pomorskog dobra i sastav županijskog povjerenstva za granice propisan je Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ 8/04, 82/05).

Evidencija o pomorskom dobru vodi se u zemljišnim knjigama pri općinskim sudovima.

Granica pomorskog dobra utvrđuje se iznimno temeljem zahtjeva, ako područje na koje se zahtjev odnosi nije predviđeno u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.

Zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra podnosi se Povjerenstvu.


Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra može biti Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva, tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i fizičke i/ili pravne osobe.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

 

  • kopiju izvornika katastarskog plana M 1:1000/M1:2904/,
  • izvod iz posjedovnog lista za predmetnu česticu,
  • izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja,
  • izvod iz zemljišnih knjiga za predmetu česticu,
  • digitalni ortofoto plan ili geodetsku podlogu s uklopljenim stanjem katastarskog plana s prikazom međnih linija i brojeva čest.zem., linije srednjih viših visokih voda i linije koja je udaljena 6 metara od srednjih viših visokih voda u analognom i elektronskom zapisu – CD,
  • dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra u visini 5.000,00 kn.

 

Geodetski snimak područja, odnosno digitalni ortofoto plan izrađuje se u skladu s propisima o topografskoj izmjeri i obavezno sadrži liniju koja predstavlja crtu srednjih viših visokih voda i liniju koja je šest metara udaljena od crte srednjih viših visokih voda.

OBRAZAC ZAHTJEVA

Propisi


  1. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ 8/04, 82/05)
  2. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra („Narodne novine“ 29/05)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA