Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Posted On Utorak, 15 svibnja 2018 09:10

 

Narodni trg 1, 23000 Zadar

KLASA: 340-01/16-01/552

URBROJ: 2198/01-8-18-14

Zadar, 14. svibnja 2018.

            Grad Zadar na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), daje sljedeću             

 

 

 

 

I N F O R M A C I J U

o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Nositelj izrade Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Masterplan) je Grad Zadar, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih Strukturnih i Investicijskih fondova u finacijskom razdoblju 2014-2020, za projekt „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“, referentna oznaka: KK.07.4.2.02.0003.

Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku određivanja sadržaja Strateške studije daju se u nastavku teksta:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za zaštitu prirode
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava vodnoga gospodarstva
 • Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru za područje Zadarske županije
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
 • HŽ Cargo d.o.o.
 • Hrvatske šume d.o.o.        
 • Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
 • Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
 • Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
 • Grad Benkovac
 • Grad Biograd na Moru
 • Grad Nin
 • Grad Obrovac
 • Grad Pag
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Zračna luka Zadar d.o.o.

Način davanja prijedloga i mišljenja: U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama i na oglasnim pločama Grada Zadra i Zadarske županije.

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku uz pomoć Obrasca 1 objavljenog na web stranicama, a na adresu nadležnog tijela: Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, Narodni trg 1, 23000 Zadar ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju KLASU.

Prije donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Način informiranja javnosti o donesenoj Odluci o sadržaju Strateške studije: Grad Zadar će Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija objaviti na internetskim stranicama Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) i Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

 

Pročitano 431 puta

Zadnje objave

siječnja 22, 2019

Odana počast u Kašiću, Islamu Latinskom, Posedarju i Masleničkom mostu

U nastavku obilježavanja 26. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica 93., danas…
siječnja 22, 2019

Obiježen Dan općine Jasenice

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća proslavljen je Dan općine Jasenice koji se slavi u…
siječnja 22, 2019

Kninjani osvojili memorijalni turnir u sjedećoj odbojci

Sportskim događanjima započelo je obilježavanje 26. obljetnice Vojno redarstvene…
siječnja 21, 2019

Svečano obilježena 26. obljetnica VRO Maslenica

U Zadru je danas održana središnja svečanost obilježavanja 26. obljetnice…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA