Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Posted On Utorak, 15 svibnja 2018 09:10

 

Narodni trg 1, 23000 Zadar

KLASA: 340-01/16-01/552

URBROJ: 2198/01-8-18-14

Zadar, 14. svibnja 2018.

            Grad Zadar na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), daje sljedeću             

 

 

 

 

I N F O R M A C I J U

o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Nositelj izrade Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Masterplan) je Grad Zadar, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih Strukturnih i Investicijskih fondova u finacijskom razdoblju 2014-2020, za projekt „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“, referentna oznaka: KK.07.4.2.02.0003.

Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku određivanja sadržaja Strateške studije daju se u nastavku teksta:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za zaštitu prirode
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava vodnoga gospodarstva
 • Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru za područje Zadarske županije
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
 • HŽ Cargo d.o.o.
 • Hrvatske šume d.o.o.        
 • Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
 • Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
 • Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
 • Grad Benkovac
 • Grad Biograd na Moru
 • Grad Nin
 • Grad Obrovac
 • Grad Pag
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Zračna luka Zadar d.o.o.

Način davanja prijedloga i mišljenja: U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama i na oglasnim pločama Grada Zadra i Zadarske županije.

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku uz pomoć Obrasca 1 objavljenog na web stranicama, a na adresu nadležnog tijela: Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, Narodni trg 1, 23000 Zadar ili na e-mail adresu: josip.milic@grad-zadar.hr , u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju KLASU.

Prije donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Način informiranja javnosti o donesenoj Odluci o sadržaju Strateške studije: Grad Zadar će Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija objaviti na internetskim stranicama Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) i Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

 

Pročitano 896 puta

Zadnje objave

listopada 15, 2020

NAJAVA 20. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

20. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. listopada…
listopada 14, 2020

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.

Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i…
listopada 06, 2020

Čestitke Robertu Košti na nagradi na Festivalu Mali Marulić

Novo priznanje za Kazalište lutaka Zadar. Na 13. Festivalu hrvatske drame za djecu Mali…
Braća Fantela
listopada 05, 2020

Župan čestitao braći Fantela na europskoj bronci

Trofejni zadarski jedriličari, braća Šime i Mihovil Fantela vrlo izazovnu 2020. godinu…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA