Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Donja Baštica

Zadarska županija je 2015. godine započela s projektom izgradnje sustava javnog navodnjavanja Donja Baštica. Projekt je izradila tvrtka DONAT d.o.o. Zadar.

Zadarska županija se prijavila sa ovim projektom navodnjavanja na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za mjeru M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeru 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". Agencija je  dana 07. kolovoza 2019. godine izdala Odluku o prihvatljivosti projekta te je sklopljen Ugovor o financiranju s Agencijom u iznosu od 8.514.000,00 kuna.

Zadarska županija je provela postupak javne nabave za radove i stručni nadzor. Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave kao najpovoljniju ponudu za radove je odabralo ponudu ponuditelja: BK MONTAŽA d.o.o. Zagreb, a za stručni nadzor  je odabrana tvrtka H5 d.o.o. iz Sesveta. Sa istima su sklopljeni Ugovori. Ugovorna cijena za radove iznosi 6.864.546,65  kuna s PDV-om dok za nadzor iznosi 237.500 kuna s PDV-om.

OBUHVAT PROJEKTA

Predmetno područje Donja Baštice ukupne površine oko 110 ha nalazi se u Općini Posedarje, na području katastarskih općina Islam Latinski i Posedarje, u središnjem dijelu sliva vodotoka Bašćica, zapadno od autoceste Zagreb – Split. Predmetno područje presječeno je državnom cestom D8 (Zadar – Poličnik) tako da se sjeverno od ove ceste nalazi veći dio poljoprivrednih površina (oko 96 ha ), a preostalih 14 ha južno od ceste D8.

Za navodnjavanje područja Donja Baštica izgrađene su crpna stanica Grabovac te tlačna distribucijska mreža ukupne dužine 3171,14 m. Područje Donje Baštice gravitira akumulaciji Grabovac zapremine  nešto više od 200.000 m3 vode.

Zadarska županija je s danom 11. prosinca 2020. godine prijavila početak građenja u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. Izvođač je uveden u posao 11. prosinca 2020. godine. Rok izvođenja je 15 mjeseci.

Izvođač je završio s radovima s datumom 11. 03. 2022. godine, što znači da su radovi na izgradnji sustava javnog navodnjavanja završeni unutar ugovorenog roka od 15 mjeseci.

Dana 04. 05. 2022. godine izvršen je tehnički pregled izvedenih radova a dana 13. 05. 2022. godine izdana je Uporabna dozvola, koja je postala pravomoćna s danom 27.05. 2022. godine.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA