Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt CUHaCHA – EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

CUHaCHA logo

Program: Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Prioritetna os: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine

Nositelj projekta: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Razdoblje provedbe projekta: 15/08/2020 – 14/08/2022

Proračun projekta: 710.946,94 €

Iznos EU sufinanciranja: 604.304,89 €

Partneri:

- Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR)

-  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kanton (BA)

- Općina Tivat (ME)

- Zadarska županija (HR)

Kratak opis projekta:

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Ovaj cilj će se postići s dva specifična cilja:

1) uspostavljanje prekogranične suradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom

2) bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude

Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, razvit će se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude

2) Monografija kulinarske baštine

3) Obuka pružatelja usluga kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promicanje kulinarske baštine ovog područja

Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od provedbe projekta bit će šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi dionici u području turizma, razvoja i gospodarstva u programskom području. Unatoč potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekt će prekograničnom suradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.

CUHaCHA umrežava 4 organizacije (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kanton, Općina Tivat i Zadarska županija) iz 3 programske zemlje.

Partnerstvo se sastoji od javnih institucija s različitim pozadinama. Svaki je partner odgovoran za određeni radni paket uzimajući u obzir njihovu profesionalnu izvrsnost. Sve su odgovornosti jednako podijeljene među partnerima.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Sve dodatne informacije o Programu Interreg IPA CBC  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 možete pronaći na poveznici https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/.

 

30.1.2023.

PROMO VIDEO PROJEKTA CUHaCHA


6.12.2022.

Projektom CUHaCHA do Monografije kulinarske baštine i Festivala tradicionalnih jela Zadarske županije


4.11.2022.

Održan 4. sastanak projekta CUHaCHA i konferencija projekta u Mostaru


17.11.2022.

TRADICIONALNA JELA ZADARSKE ŽUPANIJE, ODRŽANE RADIONICE PROJEKTA CUHaCHA


08.03.2022.

Projektom CUHaCHA do monografije kulinarske baštine i uređenja tradicionalnih kuhinja


Započela provedba projekta CUHaCHA - „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge“

21.10.2020.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA