Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Služba za unutarnju reviziju

O nama

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju upravnih tijela Županije; temeljem posebnog sporazuma obavlja unutarnju reviziju proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Županija te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu župana.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA