Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. stavak 3. točka 3. Statuta Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), župan Zadarske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem pogledajte OVDJE.

Objavljeno: 15. studenoga 2019. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA