Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Objava biračima Općine Pašman

Posted On Petak, 18 ožujka 2022 09:55


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 012-05/22-01/01

URBROJ: 2198-19-22-2

U Zadru, 17. ožujka 2022.g.

Zadarska županija, Upravni odjel za opću upravu, OIB: 56204655363, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/2012, 105/2015 i 98/2019)    d o n o s i

O  B  J  A  V  U     B I R A Č I M A

O P Ć I N E   P A Š M A N

 

Općinkso vijeće Općine Pašman je na 6. sjednici održanoj 01. ožujka 2022.g. donijelo  Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman KLASA: 024-01/22-02/01, URBROJ: 2198-17-01/1-22-7 od 01.03.2022.g., za članove Vijeća mjesnih odbora:

  • Ždrelac, - Banj,
  • Dobropoljana, - Neviđane,
  • Mrljane, - Bartol,
  • Pašman, - Kraj.

Odluka  je  objavljena u "Službenom glasniku Općine Pašman " broj 1/22 od 01. ožujka 2022.g. i stupila je na snagu 09. ožujka 2022.g.

ZA DAN PROVEDBE IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA

10. TRAVNJA 2022. GODINE

Birači  Općine Pašman mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

ROK DO KOJEG BIRAČI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU

ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE

30. ožujka 2022. GODINE

 

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 14,00 SATI.

 

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA

ZADARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za opću upravu, MATIČNI URED BIOGRAD NA MORU, Kralja Tvrtka 1., Biograd na Moru tel. 501-202, 383-379

Poslijednja izmjena dana Petak, 18 ožujka 2022 09:58

Zadnje objave

rujna 25, 2023

Kulturno vijeće Zadarske županije je donijelo Kriterije za ocjenu kvalitete prijedloga programa javnih potreba u kulturu Zadarske županije

Na svojoj 10. sjednici održanoj 25. rujna 2023. Kulturno vijeće Zadarske županije je…
rujna 15, 2023

NAJAVA 14. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. rujna…
rujna 15, 2023

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za poticanje IT poduzetništva na području Zadarske županije

Zadarska županija kao provoditelj Programa poticanja IT poduzetništva na području…
rujna 04, 2023

Povratak u školske klupe: Župan sa suradnicima posjetio škole u Obrovcu

Prvog dana nove školske godine župan Božidar Longin u pratnji zamjenika Šime Vickovića,…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA