Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Objava biračima Općine Pašman

Posted On Petak, 18 ožujka 2022 09:55


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 012-05/22-01/01

URBROJ: 2198-19-22-2

U Zadru, 17. ožujka 2022.g.

Zadarska županija, Upravni odjel za opću upravu, OIB: 56204655363, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/2012, 105/2015 i 98/2019)    d o n o s i

O  B  J  A  V  U     B I R A Č I M A

O P Ć I N E   P A Š M A N

 

Općinkso vijeće Općine Pašman je na 6. sjednici održanoj 01. ožujka 2022.g. donijelo  Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman KLASA: 024-01/22-02/01, URBROJ: 2198-17-01/1-22-7 od 01.03.2022.g., za članove Vijeća mjesnih odbora:

  • Ždrelac, - Banj,
  • Dobropoljana, - Neviđane,
  • Mrljane, - Bartol,
  • Pašman, - Kraj.

Odluka  je  objavljena u "Službenom glasniku Općine Pašman " broj 1/22 od 01. ožujka 2022.g. i stupila je na snagu 09. ožujka 2022.g.

ZA DAN PROVEDBE IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA

10. TRAVNJA 2022. GODINE

Birači  Općine Pašman mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

ROK DO KOJEG BIRAČI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU

ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE

30. ožujka 2022. GODINE

 

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 14,00 SATI.

 

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA

ZADARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za opću upravu, MATIČNI URED BIOGRAD NA MORU, Kralja Tvrtka 1., Biograd na Moru tel. 501-202, 383-379

Poslijednja izmjena dana Petak, 18 ožujka 2022 09:58

Zadnje objave

siječnja 30, 2023

PROMO VIDEO PROJEKTA CUHaCHA

siječnja 23, 2023

Objava rezultata istraživanja: „Profil, ponašanje i zadovoljstvo turista, korisnika niskotarifnih zračnih prijevoznika u Zadarskoj županiji u 2022. godini“

Dana 20. siječnja 2023. godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Zadarske županije…
siječnja 02, 2023

Župan Longin i načelnik Dražina posjetili graničnu policiju

Župan Božidar Longin i zamjenik Šime Vicković Vice posjetili su Postaju granične policije…
siječnja 01, 2023

Županov novogodišnji posjet rodilištu - djevojčica prva beba rođena u 2023. godini 

Župan Božidar Longin sa suradnicima tradicionalno je prvoga dana nove godine posjetio…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA