Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Kontakti

Kontakti

PROČELNIK

Ivan Šimunić, prof.

023/350-404

023/350-452

ivan.simunic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA

Renata Vuksan, prof.

023/350-365

023/350-452

renata.vuksan@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA

Ivana Modrić, ing. preh. teh., struč. spec. oec.

023/350-366

023/350-452

ivana.modric@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA

Marina Viduka, prof.

023/350-369

023/350-452

marina.viduka@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Magdalena Dilber, prof.

023/350-352

023/350-452

magdalena.dilber@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Marijana Marić, dipl. politolog

023/350-363

023/350-452

marijana.maric@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Martina Sikirić Vidić, dipl. politolog

023/350-364

023/350-452

martina.sikiric@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA