Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Statut Zadarske županije

Statut Zadarske županije

Statut Zadarske županije Službeni glasnik 15/09

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE Službeni glasnik Zadarske županije“ 7/10

ISPRAVAK STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/10

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 4/12

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 2/13

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/13

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 3/18

STATUT ZADARSKE ŽUPANIJE(PROČIŠĆENI TEKST) „Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/18

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/20

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE „Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/21

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA