Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na budućem eksploatacijskom polju Begluci, Općina Gračac

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 9. travnja do 8. svibnja 2015. godine stavlja se na javni uvid
Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na budućem eksploatacijskom polju Begluci, Općina Gračac


Studija će od 9. travnja do 8. svibnja 2015. godine. u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Gračac (Gračac, Trg Sv. Jurja 1).

Javno izlaganje Studije održat će se 24. travnja 2015. godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Gračac.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Gračac, 23 440 Gračac, Trg Sv. Jurja 1, i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

 

>