Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Najčešće pritužbe pacijenata odnose se na lošu komunikaciju

Posted On Četvrtak, 20 listopada 2022 14:47

Sukladno planu rada Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata Zadarske županije, održani su sastanci članova Povjerenstva s ravnateljstvima Opće bolnice Zadar i Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Cilj sastanaka je unaprjeđenje partnerskog odnosa sa zdravstvenim ustanovama Zadarske županije u svrhu bolje zaštite prava pacijenata.

Unatoč vrlo dobroj i učinkovitoj suradnji Povjerenstva i ravnateljstava zdravstvenih ustanova, zaključeno je da postoje i izazovi koje treba kontinuirano rješavati. Posebno sada u razdoblju iza pandemije koronavirusne bolesti, jer je tadašnje zatvaranje dovelo do otežanog pristupa zdravstvenoj zaštiti, a samim time i do smanjenja prava pacijenata. Sve je to dovelo do porasta nepovjerenja pacijenata u zdravstveni sustav.

Razgovorima na temu zaštite prava pacijenata članovi Povjerenstva upoznati su s radom odjela za kvalitetu kojima je primarna zadaća zaštita i sigurnost pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. U odnosu na broj od približno 400 tisuća pruženih zdravstvenih usluga u OB Zadar, broj od 70-ak zaprimljenih pritužbi je gotovo zanemariv. Sve su pritužbe provjerene, zatražena su očitovanja zdravstvenih djelatnika na koje su se pritužbe odnosile te su iste žurno rješavane.

Slično je i u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu, gdje se prosječno zaprima jedna do dvije pritužbe mjesečno. Većina ih se odnosi na lošu komunikaciju ili nedostatak kvalitetnih informacija na osnovu kojih bi pacijent mogao donositi odluke koje se tiču njegovog liječenja. Vrlo česte su i pritužbe koje se odnose na dugačke liste čekanja, koje su se zbog pandemije koronavirusa dodatno produžile.

Zaključeno je da su brojni razlozi dugih lista čekanja te da postoji potreba za rješavanjem tog problema i drugačije upravljanje listama. Jedno od rješenja bi bilo i donošenje pravilnika o listama čekanja, koji imaju većina EU-a, s ciljem uspostave pravilnog i transparentnijeg postupanja. Na nacionalnoj razini je potrebna promocija kvalitetnog partnerstva s pacijentima, odnosno otkazivanje termina pregleda od strane pacijenata ukoliko su ih već obavili. Kontrolni pregledi na koje se pacijenti naručuju ne bi se trebali stavljati na liste čekanja već na liste kontrolnih pregleda kako bi se kod pacijenata razvila osviještenost da će pacijenti, ukoliko se naručuju kod određenog liječnika specijalista, vjerojatno duže čekati.

U svrhu bolje komunikacije, koja je najčešći uzrok pritužbi, u obje županijske bolnice su tiskani plakati, brošure i ankete, ali je zaključeno da sve to nije dovoljno promovirano u široj javnost i medijima. Rezultat radnog sastanka su, između ostalog, zajednički planovi i projekti u slijedećem razdoblju o kojima će javnost biti obaviještena, a sve u svrhu uspostave povjerenja u zdravstveni sustav te stavljanje pacijenta i njegove sigurnosti u središte zdravstvenog sustava.

Ujedno se iskristalizirala i činjenica da pacijenti nedovoljno poznaju svoja prava, da ih brkaju s pravima iz zdravstvenog osiguranja, a ponekad i sa svojim željama. Stoga će promocija prava pacijenata i načini njihove zaštite biti jedan od naših ključnih zadataka, poručila je predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Dubravka Finka.  

Pročitano 416 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA