Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

Europski projekti

Europski projekti

 

Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza-podsustav Smilčić


OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza - podsustav Smilčić

hrv.png
eu.png

PROGRAM  RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Lokacija projekta
Sustav javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić nalazi se na području mjesta Smilčić, na prostoru koji teritorijalno pripada Gradu Benkovcu. Zahvat je planiran na prostoru označenom kao osobito vrijedno (poljoprivredno) obradivo tlo. Prostor je isključivo poljoprivredne namjene.

 

Obuhvat projekta

Postojeći sustav navodnjavanja Baštica omogućuje navodnjavanje I faze 350 ha poljoprivrednih površina dijela sustava Baštica uz akumulaciju Vlačine.

Izgradnjom sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić omogućit će se navodnjavanje dodatnih 158 ha  poljoprivrednih površina u vlasništvu 43 poljoprivredna gospodarstva s kojima je sklopljen predugovor o korištenju sustava, a na  kojima  prevladavaju nasadi voćnjaka i vinograda (93 ha) te povrtlarske kulture (65 ha).

 

Ciljevi projekta

 • Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe;
 • Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati;
 • Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura;
 • Održivo upravljanje resursima;
 • Poticanje konkurentnosti poljoprivrede;
 • Zadržavanje stanovništva u ruralnom području. 

Vrijednost investicije
Za izgradnju navedenog sustava navodnjavanja procijenjene vrijednosti 23.151.037,50 kn s PDV-om osigurana su sredstva  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. temeljem  Ugovora o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kojeg je Zadarska županija sklopila 11. svibnja 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koja je temeljem navedenog ugovora odobrila Zadarskoj županiji potporu u najvišem iznosu od 22.889.973,00 kuna od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore od strane RH iznosi 15%.
Planirani rok izgradnje sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić  iznosi 19 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza (Smilčić).

Potpisana tri Ugovora za sustav javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić 20. lipnja 2018. godine u Domu Zadarske županije    

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1334-potpisani-ugovori-sustava-javnog-navodnjavanja-bastica-ii-faza-smilcichttps://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1334-potpisani-ugovori-sustava-javnog-navodnjavanja-bastica-ii-faza-smilcic

 

Potpisan Ugovor o financiranju sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza-podsustav Smilčić s APPRRR 11. svibnja 2017. godine

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/468-potpisani-ugovori-o-financiranju-sustava-navodnjavanja-bastica-ii-faza-podsustav-smilcic-i-lisansko-polje-podrucje-zazvic

 

 

 

Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić


 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić

hrv.png
eu.png

PROGRAM  RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Lokacija projekta

Sustav javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić nalazi se na granici Zadarske i Šibensko-kninske županije. Planirani obuhvat sustava navodnjavanja rasprostire se na tri jedinice lokalne samouprave. Svojim najvećim dijelom nalazi se u Gradu Skradinu i Općini Lišane Ostrovičke, dok se izrazito mali dio oko 5 ha obuhvata nalazi na području Grada Benkovca.

 

 

Obuhvat projekta

Lišansko  polje  dio  je  prostranog  Kožlovačko–morpolačkog  polja,  koje  se  proteže između Benkovca na sjeverozapadu te Morpolače i Žažvića na jugoistoku. Poljoprivredni kompleks Žažvić predstavlja uređeni dio Lišanskog polja, a obuhvaća površinu od 232 ha na kojoj je predviđena poljoprivredna proizvodnja povrća na 150 ha (oko 65% površine) i ratarskih kultura na 82 ha (oko 35% površine) u zajedničkom plodoredu.

Ciljevi projekta

 • Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe;
 •  Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati;
 •  Održivo upravljanje resursima;
 •  Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura;
 •  Poticanje konkurentnosti poljoprivrede;
 •  Zadržavanje stanovništva u ruralnom području.

Vrijednost investicije

Za izgradnju navedenog sustava navodnjavanja procijenjene vrijednosti 34.452.754,62 kn s PDV-om osigurana su sredstva  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. temeljem  Ugovora o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kojeg je Zadarska županija sklopila 11. svibnja 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koja je temeljem navedenog ugovora odobrila Zadarskoj županiji potporu u najvišem iznosu od 32.309.630,00 kuna od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore od strane RH iznosi 15%.
Planirani rok izgradnje sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje, područje Žažvić iznosi 19 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

 

Potpisan Ugovor o financiranju sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje,          
područje Žažvić s APPRRR 11. svibnja 2017. godine

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/468-potpisani-ugovori-o-financiranju-sustava-navodnjavanja-bastica-ii-faza-podsustav-smilcic-i-lisansko-polje-podrucje-zazvic

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction


Projekt PESCARPesticide Control and Reduction je projekt koji se financira iz programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. Projekt je započeo 1. srpnja 2017. godine, a traje do 31. prosinca 2019. godine.

Opći cilj je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije (Hrvatska) te Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije (Bosna i Hercegovina).

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Uspostavljena učinkovita prekogranična suradnja i povećana institucionalna sposobnost za prevenciju i smanjenje negativnih učinaka poljoprivredne proizvodnje na okoliš
 2. Uspostavljen funkcionalan i učinkovit zajednički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti
 3. Razvijen sustav za pružanje preporuka farmerima i poljoprivrednim proizvođačima o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji
 4. Povećane sposobnosti korisnika sustava o upotrebi zajedničkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti u cilju pružanja savjeta u poljoprivredi na prekograničnom području
 5. Definirane mjere za sprečavanje zagađenja pesticidima u ZŽ, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji
 6. Povećana svijest farmera i poljoprivrednih proizvođača o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje

Nositelj projekta je Zadarska županija, dok su ostali partneri iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru i Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA te iz Bosne i Hercegovine: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke. Nadležan odjel Zadarske županije za provedbu projekta PESCAR je Upravni odjel za poljoprivredu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR, dok proračun Zadarske županije iznosi 257.799,13 EUR.

https://zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1360-odrzana-2-radionica-u-sklopu-projekta-pescar

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1353-poziv-na-2-radionicu-u-sklopu-projekta-pescar

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1352-projekt-pescar-nastavlja-s-uspjesnom-provedbom

https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/novosti/item/1210-agrometeoroloske-stanice-nabavljene-kroz-projekt-pescar-odsada-ce-pratiti-vremenske-prilike-za-potrebe-poljoprivredne-proizvodnje

ForBioEnergy


logo ForBioEnergy

Projekt „ForBioEnergy“ - Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas je projekt koji se financira iz programa MED teritorijalne suradnje (Interreg V – B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014 – 2020). Projekt je započeo 1. studenog 2016. godine, a traje do 30. travnja 2019. godine.

Opći cilj projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koji ometaju razvoj sektora te nude modele planiranja, kako bi se iskoristio puni potencijal biomase i istovremeno zaštitila bioraznolikost prirodnog područja. Najvažniji očekivani rezultat je povećanje šumske biomase u zaštićenim područjima, kao i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta je Regija Sicilija, dok su ostali partneri iz Italije; EnviLand i Općina Petralia Sottana, Španjolske; AMUFOR i Gospodarska komora Valencije, Slovenije; Slovenski šumarski institut, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras i Hrvatske; Zadarska županija i Park prirode Velebit uz pridružene partnere Naturu Jaderu i Savjetodavnu službu za poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo i šumarstvo. Nadležan odjel Zadarske županije za provedbu projekta „ForBioEnergy“ je Upravni odjel za poljoprivredu.

Ukupan proračun projekta iznosi 2.048.847,48 EUR, a proračun Zadarske županije na projektu 269.645,00 EUR.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na sljedećem linku:

www.forbioenergy.interreg-med.eu

Programme Cofinanced by the European Regional Development Fund
Programme Cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Drugi trening za prenošenje znanja i vještina u sklopu projekta Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas – ForBioEnergy

Prvi trening za prenošenje znanja i vještina u sklopu projekta Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas – ForBioEnergy

 

Sudjelovanje na 2017 Bioeconomy Investment Summit – Helsinki, Finska

Održan kick off sastanak projekta ForBioEnergy

Održana 1. tematska radionica (2. tehnički panel) u sklopu projekta ForBioEnergy

Bee promoted


logo Bee promoted

Projekt „Bee Promoted“ – Promocija pčelarstva je projekt financiran kroz Program IPA Komponentu II, Prekogranična suradnja Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. – 2013. Projekt je započeo krajem 2014. godine, a završio je 19. prosinca 2016. godine

Opći cilj ovog projekta je bio doprinijeti integraciji gospodarstva u pograničnim područjima kroz poticanje suradnje u potpori malim i srednjim poduzećima i promociji poduzetništva u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda. Najvažniji rezultati projekta su:

 • promocija pčelinjih proizvoda na tržištu te umrežavanje pčelara s područja Unsko-sanskog kantona, Posušja i Zadra;
 • Uspostavljene vrijedne infrastrukture za pružanje novih usluga kao što su dva Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Bihaću i Zadru, Centar za selekcijski uzgoj i oplodnju matice u Bihaću, te oplodne stanice u Zadru i Posušju;
 • Studija okolišnih i bioloških uvjeta za razvoj optimalnih uzgojnih područja matice sive pčele;
 • održane radionice za pčelare koje su omogućile razmjenu iskustva, novih trendova u pčelarstvu, ali i preporuke za poboljšanje.

Partneri su s hrvatske strane bili: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju u Zadru, Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te Udruga pčelara „Dalmatinka“ Zadar. S bosanske strane: Veterinarski institut Unsko Sanskog kantona, Razvojna agencija Unsko Sanskog kantona i Udruga pčelara „Iva“ iz Posušja.

Ukupna vrijednost projekta je 649.509,62 EUR, od čega je vrijednost za hrvatske partnere iznosila 298.450,52 EUR.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na sljedećem linku:

www.beepromoted.eu/hr

The Project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance

Ecosea


logo ForBioEnergy

Projekt „Ecosea“ – Zaštita, poboljšanje i integrirano upravljanje morskim okolišem i prekograničnim prirodnim resursima je projekt financiran od strane IPA programa Jadranske – prekogranične suradnje 2007. – 2013. (IPA CBC Adriatic). Projekt je započeo s provedbom u listopadu 2012. godine, a završio 30. rujna 2016. godine.

Opći cilj projekta je bio usmjeren na postavljanje okvira koji će omogućiti trajni proces zaštite i poboljšanje kakvoće mora i priobalja na temelju održivog gospodarenja ribolovnim aktivnostima i izravnim intervencijama za povećanje ribljih resursa i biološke raznolikosti. Kao jedan od značajnijih rezultata postignutih od strane Zadarske županije ističe se postavljanje eksperimentalne farme za uzgoj školjkaša na uzgajalištu riba pokraj otočića Košara korištenjem nove tehnologije, kao i osnivanje prve Organizacije proizvođača u ribarstvu Republike Hrvatske. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede 23. listopada 2015. godine Ribarska zadruga „Omega 3“ iz Kali priznata je kao prva organizacija proizvođača u ribarstvu Republike Hrvatske pod nazivom Ribarska zadruga „Omega 3“ – organizacija proizvođača, skraćenim imenom nazvana O3OP.

Nositelj projekta je bila Regija Veneto, a ostali partneri koji su sudjelovali na projektu: Regija Friuli–Venezia-Giulia, Regija Emilia-Romagna, Regija Marche, Regija Abruzzo i Regija Puglia iz Italije, Zadarska županija i Primorsko-goranska županija iz Hrvatske te Ministarstvo zaštite okoliša, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Albanije.

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 3.462.647,69 EUR, a vrijednost proračuna projekta Zadarske županije 300.304,31 EUR.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na videu koji se nalazi u nastavku ili na sljedećem linku:

www.ecosea.eu/hr

Video projekta Ecosea:

Brošure projekta Ecosea:

The Project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA