Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle u Gračacu

Posted On Ponedjeljak, 08 srpnja 2019 09:14

Naziv projekta: „Energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle na adresi Školska

12, Općina Gračac, Gračac“

Zadarska županija kao osnivač Osnovne škole, Nikole Tesle Gračac, koja se nalazi u I. skupini razvijenosti jedinica lokalne samouprave, predala je svoj projektni prijedlog kao prijavitelj na otvoreni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije, a za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni prijedlog je odobren za financiranje ukupne vrijednosti 3.749.056,25 HRK, od čega bespovratna sredstva odnosno iznos koji sufinancira EU iznosi 1.353.482,18 HRK.  Razdoblje provedbe projekta je započelo 30. studenog 2018. godine potpisivanjem Ugovora i trajati će do lipnja 2020. godine.

Projektom je predviđena energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac koja je građena u dvije etape. Godine 1962. utemeljena je škola i izgrađeno je sjeverozapadno iistočno krilo, 1968. godine dograđeno je jugozapadno krilo te dvorana s pomoćnim prostorijama (sanitarni čvorovi i garderobe). Za vrijeme domovinskog rata zgrada je oštećena te nastava nije održavana sve do 2002. godine. Školska zgrada obnovljena je 2003. godine, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Energetskim pregledom utvrđeno je da zgrada škole raspolaže znatnim potencijalom za primjenu mjera energetske učinkovitosti, a predloženim mjerama energetski razred zgrade škole bit će poboljšan sa E na B. Obzirom na vrijeme izgradnje te da na građevini nisu izvođeni radovi na obnovi vanjske ovojnice u pogledu toplinske zaštite ista ne zadovoljava današnje zahtjeve u pogledu racionalne uporabe eneregije i toplinske zaštite te je potrebna sanacija vanjske ovojnice.

Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 56%. U vezi s navedenim ciljem planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Izrada glavnog projekta energetske obnove što je rezultiralo izrađenim elaboratom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te izrađenim Arhitektonskim projektom; 2. Provedba mjera energetske učinkovitosti zgrade osnovne škole što će rezultirati saniranom fasadom od 3.800 m², saniranim stropom prema negrijanom tavanu od 1.100 m², promijenjenim prozorima (150) i vratima (7); 3. Energetski pregled i izrada energetskog cerifikata nakon provedene energetske obnove što će rezultirati provedenim energetskim pregledom i izrađenim Izvješćem o provedenom energetskom pregledu te izrađenim energetskim certifikatom nakon provedene obnove; 4. Stručni nadzor građenja što će rezultirati sa obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH; 5. Projektantski nadzor što će rezultirati obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH; 6. Koordinator zaštite na radu tijekom građenja što će rezultirati osiguravanjem uvjeta zaštite na radu u fazi izvođenja radova; V. Promidžba i vidljivost što će rezultirati promidžbom projekta u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata; PM Upravljanje projektom i administracija što će rezultirati uspješno provedenim projektom u ugovorenim i zadanim vremenskim, financijskim i operativnim kapacitetima.

Provedbom projekta ostvarit će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Qh,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od 56%, odnosno za 320.967, te će se razina CO2 smanjiti za 53% što je pokazatelj da je predmet ovog projekta u skladu sa specifičnim ciljem 4c1 ovog Operativnog programa „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“. Osigurani sigurniji i ugodniji uvjeti boravljenja i korištenje prostora od strane učenika i djelatnika škole rezultirati će povećanjem učinkovitosti rada i  dosezanjem općeg cilja predmetnog poziva.

fondovi

Pročitano 1291 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA