Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Zeleni otoci

Zeleni otoci

Projekt ”Zeleni otoci” nositelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura Jadera je odabran za sufinanciranje u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. - 2013. te je dana 20. svibnja 2013. godine počela provedba ovog ukupno 523.417,49 EUR vrijednog projekta.

Cilj projekta “Zeleni otoci” je pridonijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša putem zajedničkih aktivnosti očuvanja i zaštite prirode Zadarske županije i Unsko-sanskog kantona. Aktivnosti koje će se provoditi tokom projekta su građevinski hortikulturni radovi na odabranim gradskim zelenim površinama, park Vladimira Nazora u Zadru, park Male Ade u Bosanskoj Krupi i Gradski park u Bihaću, zatim izgradnja ljudskih kapaciteta, razvoj zajedničkih sustava upravljanja odabranih urbanih zelenih površina te podizanje svijesti o zaštiti okoliša. Navedene aktivnosti na području Bosne i Hercegovine provodit će nositelj projekta za to područje Općina Bosanska Krupa, u partnerstvu sa Centrom za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća i Općinom Bihać. Funkcionalni vodeći partner na projektu koji će tijekom 2 godine trajanja projekta koordinirati cijelim projektom je Javna ustanova NATURA JADERA, dok će funkciju voditelja projekta obnašati Lovro Jurišić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za razvoj i europske procese Zadarske županije.

ZELENI OTOCI - APLIKACIJA

Facebook - Zeleni otoci

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA