Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Reach-out

Reach Out logo

Projekt „REACH-out“ nositelja Zadarske županije odabran je za sufinanciranje u sklopu IV komponente IPA programa, Razvoj ljudskih potencijala, te je dana 1. rujna 2013. godine počela i provedba ovog ukupno 213.231,00 EUR vrijednog projekta. Projekt se provodi uz partnere Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Razvojnu agenciju Zadarske županije, udrugu «Svjetlo» iz Zadra, Društvo za pomoć MRO iz Bjelovara te HZZ Područne urede Zadar i Bjelovar. Cilj ovog 20 mjeseci dugog projekta je doprinijeti integraciji na tržište rada osobama koje su nezaposlene duže od 5 godina povećanjem njihove zapošljivosti u području omogućavanja socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama. Najvažnije projektne aktivnosti uključuju edukaciju i praktično osposobljavanje nezaposlenih za zvanje radnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama te podizanje svijesti obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o opasnostima od socijalne isključenosti i podizanje svijesti poslodavaca o mogućnostima radnog angažmana osoba s intelektualnim teškoćama.

REACH-OUT - APLIKACIJA

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA