Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Potraga

Potraga

Projekt ”PoTRaGA – Portal za Tržište Rada, razvoj Gospodarstva i mjere Aktivne politike zapošljavanja” odabran je za sufinanciranje u sklopu IV. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala. Provedba, ovoga 15 mjeseci dugog projekta, započela je 19. studenog 2013. godine u suradnji s pet partnerskih organizacija (Grad Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA, Hrvatski Zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar i Obrtnička komora Zadarske županije) te Zadarskom županijom kao suradnikom na projektu.

Cilj projekta ”PoTRaGA” je olakšanje pristupa tržištu rada dugotrajno nezaposlenim mladim osobama sa srednjom stručnom spremom kroz prekvalifikaciju i podizanje razine njihovog znanja o poduzetništvu (povećanje mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja) te doprinijeti uspostavi ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada kreiranjem portala specijaliziranog za potrebe lokalnog tržišta rada.

Projekt je vrijedan ukupno 132.551,95 EUR-a, od čega je 82,34%, odnosno 109.151,26 EUR-a, sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

https://potraga.hr/

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA