1. Novosti Zadarske županije
  2. Iz medija
Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 27-02-2015

U sklopu međunarodne suradnje s Poljskom Zadarska je županija organizirala Poljsko-hrvatsku konferencija za turoperatore u Zadarskoj...

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

NOVOSTI 27-02-2015

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, nabavljena kroz projekt HAZADR - Jačanje kapaciteta za zajedničko...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 24-02-2015

Zadarska županija, u sklopu svoje međunarodne suradnje sa Poljskom, organizira u četvrtak, 26. veljače 2015. godine...

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije otvoren do 1. ožujka

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske župa…

NOVOSTI 24-02-2015

U tijeku je Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije.Pozivni natječaj i...

Održana 26. sjednica Kolegija župana

Održana 26. sjednica Kolegija župana

NOVOSTI 24-02-2015

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije nije potrebno...

Desetak osoba s invaliditetom na razgovoru za sezonski posao

Desetak osoba s invaliditetom na razgovoru za sezonski posao

NOVOSTI 19-02-2015

„Još uvijek vladaju predrasude kada je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Baš smo ovih dana...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 27-02-2015

U sklopu međunarodne suradnje s Poljskom Zadarska je županija organizirala Poljsko-hrvatsku konferencija za turoperatore u Zadarskoj...

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

NOVOSTI 27-02-2015

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, nabavljena kroz projekt HAZADR - Jačanje kapaciteta za zajedničko...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 24-02-2015

Zadarska županija, u sklopu svoje međunarodne suradnje sa Poljskom, organizira u četvrtak, 26. veljače 2015. godine...

next
prev
  atlas vjetra2 b  deklaracija4  projekti black    Untitled-2  slika-1 tim zdravlja za eu ikonqa22 
  1. Novosti Zadarske županije
Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 27-02-2015

U sklopu međunarodne suradnje s Poljskom Zadarska je županija organizirala Poljsko-hrvatsku konferencija za turoperatore u Zadarskoj...

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

NOVOSTI 27-02-2015

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, nabavljena kroz projekt HAZADR - Jačanje kapaciteta za zajedničko...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 24-02-2015

Zadarska županija, u sklopu svoje međunarodne suradnje sa Poljskom, organizira u četvrtak, 26. veljače 2015. godine...

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije otvoren do 1. ožujka

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske župa…

NOVOSTI 24-02-2015

U tijeku je Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije.Pozivni natječaj i...

Održana 26. sjednica Kolegija župana

Održana 26. sjednica Kolegija župana

NOVOSTI 24-02-2015

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije nije potrebno...

Desetak osoba s invaliditetom na razgovoru za sezonski posao

Desetak osoba s invaliditetom na razgovoru za sezonski posao

NOVOSTI 19-02-2015

„Još uvijek vladaju predrasude kada je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Baš smo ovih dana...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 27-02-2015

U sklopu međunarodne suradnje s Poljskom Zadarska je županija organizirala Poljsko-hrvatsku konferencija za turoperatore u Zadarskoj...

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora

NOVOSTI 27-02-2015

Oprema za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, nabavljena kroz projekt HAZADR - Jačanje kapaciteta za zajedničko...

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

Poljsko-hrvatska konferencija za turoperatore u Zadarskoj županiji

NOVOSTI 24-02-2015

Zadarska županija, u sklopu svoje međunarodne suradnje sa Poljskom, organizira u četvrtak, 26. veljače 2015. godine...

next
prev
Obavijesti
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Rješenje da je za zahvat Retencija i akumulacija za požarne vode u Gra…

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE KLASA: 612-07/15-01/1URBROJ: 2198/1-07/2-15-4Zadar, 19. veljače 2015. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu oko...

 

Informacija o Odluci da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske …

Odluka kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije nije potrebno provesti stratešku procjenu...

 

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja za…

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja zahvata trgovačkog društva Vrana d.o.o., Biograd n/M, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske d…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine za potrebe prijavljenog OPG Nives Morović – prerada maslina i voća, pružanje ugostiteljskih i turist...

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: ribogojilište za uzgoj bijel…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: ribogojilište za uzgoj bijele ribe kod Velog škoja južno od uvale Vela Lamjana

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja dijela sustava odvod…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja dijela sustava odvodnje otpadnih sanitarnih voda u Zemuniku Donjem

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolek…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolektora i kanalizacijskih crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodom sekundarne kanalizacijske mreže naselja Sukošan te gradnj...

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolek…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolektora sekundarne kanalizacijske mreže koje gravitiraju fazi 1., fazi 2. i fazi 3. glavne kanalizacijske mreže naselja Bibinje i rek...

 

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojas…

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojasa Kraljičine plaže, nositelja zahvata Grada Nina,obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu...

 

POZIV NA JAVNI UVID u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgrad…

R E P U B L I K A H R V A T S K AZADARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJEZadar, Brne Krnarutića 13/I KLASA: UP/I-361-03/14-12/20URBROJ: 2198/1-11/6-15-9Zada...

 

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potr…

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš

 

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke orga…

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke organizacije.

 

Obavijest o javnoj raspravi o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvj…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4.,Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresir...

 

HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pružanje pravnih usluga vezan…

Naziv projekta: HERA, Broj Ugovora:KLASA: 910-01/13-01/36URBROJ: 2198/1-09-14-107Ref. broj: HERA-S-003-02Zadar, 12. siječanj 2015. godine  Predmet: HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pruža...

 

Poziv na uvid u glavni projekt – izmjene i dopune - radi izjašnjenja

REPUBLIKA HRVATSKAZ A D A R S K A   Ž U P A N I J A UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJE KLASA: UP/I-361-03/06-01/464URBROJ: 2198/1-11/4-15-10Zadar, 7. siječnja 2015...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske do…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju dijela kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih sanitarnih voda dijela naselja Zemunik Donji...

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeni su novi natječaji za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  Više na ovom linku