1. Novosti Zadarske županije
  2. Iz medija
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

NOVOSTI 27-03-2015

U petak, 27. ožujka 2015. u Velikoj vijećnici Doma županije održana je treća radionica u sklopu...

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

NOVOSTI 26-03-2015

U četvrtak, 26. ožujka 2015. godine održana je 14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije.   Tijekom aktualnog sata...

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

NOVOSTI 25-03-2015

U srijedu, 25. ožujka 2015. godine svečanim programom  obilježen je  Dan  Sveučilišta u Zadru. U nazočnosti...

Posjet veleposlanika Republike Albanije u RH Nj.E. Ilira Mela

Posjet veleposlanika Republike Albanije u RH Nj.E. Ilira Mela

NOVOSTI 24-03-2015

U utorak, 24. ožujka 2015. godine župan Stipe Zrilić i predsjednik Hrvatske gospodarske komore- Županijske gospodarske...

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa  „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ …

NOVOSTI 20-03-2015

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama              raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke...

Župan otvorio Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u  gospodarenju otpadom Zadar 2015.

Župan otvorio Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u gosp…

NOVOSTI 19-03-2015

U Zadru je u četvrtak, 19. Ožujka 2015. godine otvoren Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u ...

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

NOVOSTI 27-03-2015

U petak, 27. ožujka 2015. u Velikoj vijećnici Doma županije održana je treća radionica u sklopu...

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

NOVOSTI 26-03-2015

U četvrtak, 26. ožujka 2015. godine održana je 14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije.   Tijekom aktualnog sata...

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

NOVOSTI 25-03-2015

U srijedu, 25. ožujka 2015. godine svečanim programom  obilježen je  Dan  Sveučilišta u Zadru. U nazočnosti...

next
prev
  atlas vjetra2 b  deklaracija4  projekti black    Untitled-2  slika-1 tim zdravlja za eu ikonqa22 
  1. Novosti Zadarske županije
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

NOVOSTI 27-03-2015

U petak, 27. ožujka 2015. u Velikoj vijećnici Doma županije održana je treća radionica u sklopu...

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

NOVOSTI 26-03-2015

U četvrtak, 26. ožujka 2015. godine održana je 14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije.   Tijekom aktualnog sata...

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

NOVOSTI 25-03-2015

U srijedu, 25. ožujka 2015. godine svečanim programom  obilježen je  Dan  Sveučilišta u Zadru. U nazočnosti...

Posjet veleposlanika Republike Albanije u RH Nj.E. Ilira Mela

Posjet veleposlanika Republike Albanije u RH Nj.E. Ilira Mela

NOVOSTI 24-03-2015

U utorak, 24. ožujka 2015. godine župan Stipe Zrilić i predsjednik Hrvatske gospodarske komore- Županijske gospodarske...

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa  „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ …

NOVOSTI 20-03-2015

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama              raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke...

Župan otvorio Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u  gospodarenju otpadom Zadar 2015.

Župan otvorio Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u gosp…

NOVOSTI 19-03-2015

U Zadru je u četvrtak, 19. Ožujka 2015. godine otvoren Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Uloga komunikacije u ...

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije

NOVOSTI 27-03-2015

U petak, 27. ožujka 2015. u Velikoj vijećnici Doma županije održana je treća radionica u sklopu...

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

NOVOSTI 26-03-2015

U četvrtak, 26. ožujka 2015. godine održana je 14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije.   Tijekom aktualnog sata...

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

Obilježen Dan sveučilišta u Zadru

NOVOSTI 25-03-2015

U srijedu, 25. ožujka 2015. godine svečanim programom  obilježen je  Dan  Sveučilišta u Zadru. U nazočnosti...

next
prev
Obavijesti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije…

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a klikom na naslov treba se otvoriti tekst u prilogu...

 

Rješenje da je zahvat Podizanje trajnih nasada maslina u Povljani prih…

Rješenje da je zahvat Podizanje trajnih nasada maslina u Povljani prihvatljiv za ekološku mrežu i da za njega nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata...

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene …

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE     B. Petranovića 8, 23 000 Zadar Tel.: 023/350 356Faks.: 023/350 355e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija...

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene …

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE     B. Petranovića 8, 23 000 Zadar Tel.: 023/350 356Faks.: 023/350 355e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija...

 

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukc…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresi...

 

Rješenje da je za zahvat Retencija i akumulacija za požarne vode u Gra…

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE KLASA: 612-07/15-01/1URBROJ: 2198/1-07/2-15-4Zadar, 19. veljače 2015. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu oko...

 

Informacija o Odluci da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske …

Odluka kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije nije potrebno provesti stratešku procjenu...

 

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja za…

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja zahvata trgovačkog društva Vrana d.o.o., Biograd n/M, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske d…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine za potrebe prijavljenog OPG Nives Morović – prerada maslina i voća, pružanje ugostiteljskih i turist...

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolek…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolektora i kanalizacijskih crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodom sekundarne kanalizacijske mreže naselja Sukošan te gradnj...

 

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojas…

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojasa Kraljičine plaže, nositelja zahvata Grada Nina,obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu...

 

POZIV NA JAVNI UVID u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgrad…

R E P U B L I K A H R V A T S K AZADARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJEZadar, Brne Krnarutića 13/I KLASA: UP/I-361-03/14-12/20URBROJ: 2198/1-11/6-15-9Zada...

 

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potr…

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš

 

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke orga…

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke organizacije.

 

Obavijest o javnoj raspravi o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvj…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4.,Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresir...

 

HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pružanje pravnih usluga vezan…

Naziv projekta: HERA, Broj Ugovora:KLASA: 910-01/13-01/36URBROJ: 2198/1-09-14-107Ref. broj: HERA-S-003-02Zadar, 12. siječanj 2015. godine  Predmet: HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pruža...

 

Poziv na uvid u glavni projekt – izmjene i dopune - radi izjašnjenja

REPUBLIKA HRVATSKAZ A D A R S K A   Ž U P A N I J A UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJE KLASA: UP/I-361-03/06-01/464URBROJ: 2198/1-11/4-15-10Zadar, 7. siječnja 2015...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske do…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju dijela kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih sanitarnih voda dijela naselja Zemunik Donji...

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeni su novi natječaji za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  Više na ovom linku