1. Novosti Zadarske županije
  2. Iz medija
Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Novosti 22-05-2015

U petak, 22. svibnja 2015. godine  vijećnici Županijske skupštine raspravljali su o 24 točke dnevnog red ...

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih …

Novosti 21-05-2015

U srijedu,  20. svibnja 2015. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održana je 3. Glavna...

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog …

Novosti 19-05-2015

U utorak, 19. svibnja 2015. godine župan Stipe Zrilić bio je nazočan na svečanosti dodjele  stanova...

Župan primio učenike 3. razreda OŠ Krune Krstića

Župan primio učenike 3. razreda OŠ Krune Krstića

Novosti 19-05-2015

Župan Stipe Zrilić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Šimunić primili su u utorak...

Održana javna tribina povodom Međunarodnog dana obitelji

Održana javna tribina povodom Međunarodnog dana obitelji

Novosti 15-05-2015

U prigodi Međunarodnog dana obitelji, u petak,15.svibnja 2015. godine u prostoru Gradske lože Zadar održana je...

Župan na središnjoj komemoraciji u Bleiburgu

Župan na središnjoj komemoraciji u Bleiburgu

Novosti 15-05-2015

U subotu, 16. svibnja 2015. godine, župan Stipe Zrilić bit će nazočan na središnjoj komemoraciji žrtvama...

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Novosti 22-05-2015

U petak, 22. svibnja 2015. godine  vijećnici Županijske skupštine raspravljali su o 24 točke dnevnog red ...

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih …

Novosti 21-05-2015

U srijedu,  20. svibnja 2015. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održana je 3. Glavna...

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog …

Novosti 19-05-2015

U utorak, 19. svibnja 2015. godine župan Stipe Zrilić bio je nazočan na svečanosti dodjele  stanova...

next
prev
  atlas vjetra2 b  deklaracija4  projekti black    Untitled-2  slika-1 tim zdravlja za eu ikonqa22 
  1. Novosti Zadarske županije
Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Novosti 22-05-2015

U petak, 22. svibnja 2015. godine  vijećnici Županijske skupštine raspravljali su o 24 točke dnevnog red ...

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih …

Novosti 21-05-2015

U srijedu,  20. svibnja 2015. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održana je 3. Glavna...

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog …

Novosti 19-05-2015

U utorak, 19. svibnja 2015. godine župan Stipe Zrilić bio je nazočan na svečanosti dodjele  stanova...

Župan primio učenike 3. razreda OŠ Krune Krstića

Župan primio učenike 3. razreda OŠ Krune Krstića

Novosti 19-05-2015

Župan Stipe Zrilić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Šimunić primili su u utorak...

Održana javna tribina povodom Međunarodnog dana obitelji

Održana javna tribina povodom Međunarodnog dana obitelji

Novosti 15-05-2015

U prigodi Međunarodnog dana obitelji, u petak,15.svibnja 2015. godine u prostoru Gradske lože Zadar održana je...

Župan na središnjoj komemoraciji u Bleiburgu

Župan na središnjoj komemoraciji u Bleiburgu

Novosti 15-05-2015

U subotu, 16. svibnja 2015. godine, župan Stipe Zrilić bit će nazočan na središnjoj komemoraciji žrtvama...

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Novosti 22-05-2015

U petak, 22. svibnja 2015. godine  vijećnici Županijske skupštine raspravljali su o 24 točke dnevnog red ...

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Održana 3. Glavna sjednica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih …

Novosti 21-05-2015

U srijedu,  20. svibnja 2015. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održana je 3. Glavna...

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Župan nazočio dodjeli stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog …

Novosti 19-05-2015

U utorak, 19. svibnja 2015. godine župan Stipe Zrilić bio je nazočan na svečanosti dodjele  stanova...

next
prev
Obavijesti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog pl…

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije ...

 

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog p…

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

 

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš eksploataci…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresi...

 

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije…

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a klikom na naslov treba se otvoriti tekst u prilogu...

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene …

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE     B. Petranovića 8, 23 000 Zadar Tel.: 023/350 356Faks.: 023/350 355e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija...

 

Rješenje da je zahvat Podizanje trajnih nasada maslina u Povljani prih…

Rješenje da je zahvat Podizanje trajnih nasada maslina u Povljani prihvatljiv za ekološku mrežu i da za njega nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata...

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene …

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE     B. Petranovića 8, 23 000 Zadar Tel.: 023/350 356Faks.: 023/350 355e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija...

 

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukc…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresi...

 

Rješenje da je za zahvat Retencija i akumulacija za požarne vode u Gra…

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE KLASA: 612-07/15-01/1URBROJ: 2198/1-07/2-15-4Zadar, 19. veljače 2015. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu oko...

 

Informacija o Odluci da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske …

Odluka kojom se utvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije nije potrebno provesti stratešku procjenu...

 

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja za…

Rješenje da za zahvat izgradnje objekta za uzgoj pilenki, nositelja zahvata trgovačkog društva Vrana d.o.o., Biograd n/M, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske d…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine za potrebe prijavljenog OPG Nives Morović – prerada maslina i voća, pružanje ugostiteljskih i turist...

 

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolek…

LOKACIJSKA DOZOVOLA za zahvat u prostoru: gradnja gravitacijskog kolektora i kanalizacijskih crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodom sekundarne kanalizacijske mreže naselja Sukošan te gradnj...

 

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojas…

Rješenje da je za zahvatsanacija i uređenje obalnog i priobalnog pojasa Kraljičine plaže, nositelja zahvata Grada Nina,obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu...

 

POZIV NA JAVNI UVID u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgrad…

R E P U B L I K A H R V A T S K AZADARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJEZadar, Brne Krnarutića 13/I KLASA: UP/I-361-03/14-12/20URBROJ: 2198/1-11/6-15-9Zada...

 

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potr…

Rješenje da za zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenice nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš

 

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke orga…

Obavijest o natječaju zaklade Kultura nova za udruge i umjetničke organizacije.

 

Obavijest o javnoj raspravi o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvj…

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4.,Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresir...

 

HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pružanje pravnih usluga vezan…

Naziv projekta: HERA, Broj Ugovora:KLASA: 910-01/13-01/36URBROJ: 2198/1-09-14-107Ref. broj: HERA-S-003-02Zadar, 12. siječanj 2015. godine  Predmet: HERA-S-003;Poziv na podnošenje ponude za pruža...

 

Poziv na uvid u glavni projekt – izmjene i dopune - radi izjašnjenja

REPUBLIKA HRVATSKAZ A D A R S K A   Ž U P A N I J A UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBUDOKUMENATA PROSTORNOGUREĐENJA I GRADNJE KLASA: UP/I-361-03/06-01/464URBROJ: 2198/1-11/4-15-10Zadar, 7. siječnja 2015...

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske do…

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju dijela kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih sanitarnih voda dijela naselja Zemunik Donji...

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeni su novi natječaji za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  Više na ovom linku