Dobrodošli

Obavijest

Obavijest za korisnike mrežne stranice Žadarske županije.

Poštovani korsnici web stranice Zadarske županije,


Prijava na mrežnu stranicu je moguća samo za zaposlenike Zadarske županije.

Vaš Administrator

Prijava

 

 

  • browsers
  • drugi

Obavijesti

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane WP1 Vučipolje – faza 1, Općina Gračac

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine stavlja se na javni uvid
Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane WP1 Vučipolje – faza 1, Općina Gračac


Studija će od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine. u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Gračac (Gračac, Trg Sv. Jurja 1).

Javno izlaganje Studije održat će se 24. srpnja 2014. godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Gračac.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Gračac, 23 440 Gračac, Trg Sv. Jurja 1, i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida. CIJELA OBJAVA

POZIV na uvid u idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'' u Pagu

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Pag
KLASA: UP/I-350-05/12-01/36
URBROJ: 2198/1-11-5/1-14-18
Pag, 30.06.2014.g.

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag, na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 188. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13), u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'', na k.č. 8519/1, 11855/1, 11906, 12025, 12027/2, 15297 i 15298, sve k.o. Pag, u naselju Pag, u gradu Pagu, povodom zahtjeva koji je podnio HEP ODS - DP ''ELEKTRA'' ZADAR zastupan po tvrtki INEL-PROJEKT d.o.o., Put Nina 120, 23000 Zadar
POZIVA
stranke u postupku (podnositelja zahtjeva, vlasnike nekretnina za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola, te jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru) na uvid u idejni projekt (Zajednička oznaka projekta: 12134/IP) izrađen po glavnom projektantu - ovlaštenom inženjeru elektrotehnike Božidaru Škari d.i.e. (E 925) iz tvrtke INEL-PROJEKT d.o.o., Postrojbi specijalne policije 10, 23000 Zadar, za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'', na k.č. 8519/1, 11855/1, 11906, 12025, 12027/2, 15297 i 15298, sve k.o. Pag, u naselju Pag, u gradu Pagu, povodom zahtjeva koji je podnio HEP ODS - DP ''ELEKTRA'' ZADAR zastupan po tvrtki INEL-PROJEKT d.o.o., Put Nina 120, 23000 Zadar, da se izjasne (pismenim putem ili izjavom danom na zapisnik kod ovog tijela) u svezi predmetnog zahvata u prostoru radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa. Uvid u idejni projekt stranke mogu izvršiti 14.07.2014.  od 9:00 do  11:00 sati u prostorijama ove Ispostave u Pagu, Bana Josipa Jelačića 8A (prizemlje).
Stranka se pozivu ne mora odazvati osobno već putem svojeg opunomoćenika.
Lokacijska dozvola može izdati iako se stranka ne odazove pozivu.
Osoba koja se odazove ovom pozivu dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke ovo tijelo uskratit će mogućnost uvida o čemu će donijeti zaključak.

Voditeljica Ispostave:
Katarina Hajdinić, mag.ing.arch CIJELA OBJAVA

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć u koordinaciji javne rasprave Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 4. do 18. srpnja 2014. godine stavlja se na javni uvid

Studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
izgradnje lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero


Studija će od 4. do 18. srpnja 2014. godine, u uredovno vrijeme, biti izložena u prostorijama Općine Pakoštane (Pakoštane, Kraljice Jelene 78).

Javno izlaganje Studije održat će se 11. srpnja 2014. godine u 11.00 sati u prostoriji Velike vijećnice Općine Pakoštane.

Pisani prijedlozi i primjedbe u vezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida, ili dostaviti poštom na adrese: Općina Pakoštane, 23 211 Pakoštane, Kraljice Jelene 78 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u objavljenom roku ili su nečitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu. CIJELA OBJAVA

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš povećanja kapaciteta proizvodnje uzgajališta bijele ribe na lokaciji Lamjana u zoni Z2

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 18. lipnja do 18. srpnja 2014. godine stavlja se na javni uvid

Studija o utjecaju na okoliš
povećanja kapaciteta proizvodnje uzgajališta bijele ribe
na lokaciji Lamjana u zoni Z2


Studija će od 18. lipnja do 18.srpnja 2014. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Kali (Kali, Trg Marnjiva 23) i Općine Kukljica (Ulica VI br. 24).

Javna izlaganja Studije održat će se 7. srpnja 2014. godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Kali, a u 13.00 sati u Multimedijalnom centru Općine Kukljica.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestima javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Kali, 23 272 Kali, Trg Marnjiva 23, Općina Kukljica, 23 271 Kukljica, Ulica VI br. 24 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida. CIJELA OBJAVA

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš uzgajališta bijele ribe kapaciteta 1.101 t/a unutar zaštićenog obalnog područja na lokaciji Velo žalo na Dugom otoku

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 18. lipnja do 18. srpnja 2014. godine stavlja se na javni uvid

Studija o utjecaju na okoliš
uzgajališta bijele ribe kapaciteta 1.101 t/a unutar zaštićenog obalnog područja
na lokaciji Velo žalo na Dugom otoku


Studija će od 18. lipnja do 18. srpnja 2014. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Sali (Sali, Obala Petra Lorinija bb).

Javno izlaganje Studije održat će se 8. srpnja 2014. godine u 11.30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sali.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Sali, 23 281 Sali, Obala Petra Lorinija bb i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida. CIJELA OBJAVA
Nalazite se ovdje: Home

Tko je online

Imamo 54 gostiju i nema članova online

Naše suradnje

Pogledajte suradnje koje zadarska županija ostvaruje sa svojim međunarodnim partnerima

 

alt