Dobrodošli

Obavijest

Obavijest za korisnike mrežne stranice Žadarske županije.

Poštovani korsnici web stranice Zadarske županije,


Prijava na mrežnu stranicu je moguća samo za zaposlenike Zadarske županije.

Vaš Administrator

Prijava

 

 

  • browsers
  • drugi

Obavijesti

Poziv na uvid – Cesta Crno


R E P U B L I K A   H R V A T S K A
U ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE
Zadar, Brne Krnarutića 13/I

KLASA: UP/I-350-05/13-01/94
URBROJ: 2198/1-11/4-14-2
Zadar, 26. ožujka 2014. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, na temelju članka 110. stavka 3. i članka 111. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju pristupne ceste do gospodarske zone Crno s državne ceste D422

P O Z I V A

    Vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje su u obuhvatu zahvata:
- k.č. 2139/24, 2139/26, 2139/119, 2139/120, 2139/121, 2144,286, 2144/287, 2144/288, 2144/289, 4125/11 i 4185/3 k.o. Crno - čestice koje nisu bile obuhvaćene idejnim projektom za lokacijsku dozvolu i idejnim projektom za prve izmjene i dopune lokacijske dozvole,
na kojima je planirana trasa pristupne ceste do gospodarske zone Crno s državne ceste D422, za što se po zahtjevu Grada Zadra, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša vodi upravni postupak izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole, na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja.

    Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Brne Krnarutića 13/I, Zadar dana 10. travnja 2014. godine (četvrtak) od 13 do 15 sati.

Pomoćnik pročelnika:

Igor Bačić, d.i.g. CIJELA OBJAVA

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i Odluke župana Zadarske županije o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije za javnu raspravu, od 18. ožujka 2014. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove objavljuje

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI

od 27. ožujka do 10. travnja 2014. godine stavlja se na javni uvid

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije
(Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 6/04., 2/05., 17/06. i 3/10.)


Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije bit će izložen, u vremenu od 9 do 13 sati, od 27. ožujka do 10. travnja 2014. godine, u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije će također biti dostupan na mrežnim stranicama Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr.

Javno izlaganje Plana održat će se 8. travnja 2014. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida. CIJELA OBJAVA
Nalazite se ovdje: Home

Press login

Tko je online

Imamo 121 gostiju i nema članova online

Naše suradnje

Pogledajte suradnje koje zadarska županija ostvaruje sa svojim međunarodnim partnerima

 

alt